Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Borgerlig regering vill lagfästa sjukskrivnas rätt till rehabilitering

Publicerad: 6 oktober 2006, 11:54

Den borgerliga regeringen inför ett nytt mål om att hjälpa sjukskrivna tillbaka till jobb.


Det är en av få sjukvårdspolitiska nyheter i den regeringsförklaring som nye statsministern Fredrik Reinfeldt (m) presenterade i riksdagen på fredagen.  Vad målet innebär avslöjar dock regeringsförklaringen inte.

Sjukvårdspolitiken fick stort utrymme i den borgerliga regeringens regeringsförklaring. Men det mesta är känt sedan tidigare, dels från alliansens valmanifest i valrörelsen, dels från alliansens sjukvårdspolitiska program från februari.

Ett huvudspår i regeringsförklaringen är att tillgängligheten, kvaliteten och valfriheten inom sjukvården och äldreomsorgen ska öka.

Patienten ska ha rätt att välja läkare, vårdenhet och tidpunkt för behandling. Vårdgivaren ska bli skyldig att upplysa om var i landet det är kortast kö och erbjuda vård där.

Mer resurser tillförs så att vårdgarantin kan uppfyllas. Om garantitiden inte kan hållas ska patienten ha laglig rätt att gå till en annan vårdgivare.

Vårdenheter och äldreboenden blir skyldiga att rapportera sina resultat för att öppna kvalitetsjämförelser ska bli möjliga. En oberoende granskningsmyndighet inrättas.

Äldre och multisjuka ska få en fast vårdkontakt som vårdar eller vid behov lotsar patienten genom vårdkedjan. Ersättningssystemen ska premiera vårdpersonal som tar helhetsansvar.

Fler aktörer ska uppmuntras att utveckla vården och omsorgen. Anställda i vården ska kunna få stöd för att ta över en verksamhet.

Alla sjukskrivna får en personlig koordinator och en rehabiliteringsutredning ska påbörjas inom fyra veckor. Rätten till rehabilitering ska lagfästas och skyldigheten för den sjukskrivne att delta preciseras. Den finansiella samordningen ska göras mer flexibel och kunna anpassas efter lokala förhållanden.

Överutnyttjandet av sjukförsäkringen ska motverkas och taket i sjukförsäkringen återställas till 7,5 basbelopp. Statens kostnader för trafikskadades sjukpenning och sjukersättning överförs till trafikförsäkringen.

Nya resurser ges till den psykiatriska vården, där

barn- och ungdomspsykiatrin ska prioriteras. En vårdgaranti på en månad för utredning inom psykiatrin införs. Missbruksenheter och psykiatriska akutmottagningar ska inte kunna neka patienter med dubbeldiagnos vård. Patienter som kan bli farliga ska snabbt kunna flyttas till sluten tvångsvård om de inte följer ordinerad behandling.

Forskningen får mer pengar. En större del av forskningspengarna ska fördelas genom fakultetsanslag till framstående forskningsmiljöer. Lärosätenas styrelser avpolitiseras.

Behandlingsmetoder, läkemedel, diagnostik och forskning ska anpassas utifrån både mäns och kvinnors villkor.

Ett investeringsstöd införs för att öka platserna i särskilt boende för äldre. En boendegaranti planeras, för att äldre som vill som vill ha ett fullgott medicinskt och socialt omhändertagande ska kunna välja när man vill flytta till ett äldreboende. Anhöriga som tar ansvar för äldres vård och omsorg ska få bättre stöd, tydliggjort i lag.

Hälsopolitiken prioriteras, bland annat genom att elevhälsan stärkts med tydliga krav i skollagen och genom att Sverige ska verka för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU.

Intagna som är psykiskt sjuka eller skyldiga till sexualbrott samt missbrukare av droger och alkohol ska få bättre behandling och rehabilitering.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev