Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Borgerliga partier vill ha nationell cancerplan

Publicerad: 16 november 2005, 15:25

Trycket ökar på vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson (s). Tre av fyra borgerliga partier kräver nu en nationell cancerplan.


Ordföranden i den borgerliga alliansens välfärdsgrupp Maria Larsson (kd) säger till Dagens Medicin att hon vill göra cancerplanen till en gemensam borgerlig profilfråga inför valet 2006.

- Alla borgerliga partier har tanke­gångar som går i liknande riktning. Jag vill att vi lyfter frågan i välfärdsgruppen för att försöka få fram ett gemensamt förslag, säger hon.

Det enda borgerliga parti som nu inte förespråkar en nationell cancer­plan är centerpartiet, som traditionellt hävdar det lokala självstyret.

- Men jag stänger inga dörrar. Jag är öppen för att diskutera medlen för att nå målet om en så bra och likvärdig cancervård som möjligt i hela Sverige, säger Kenneth Johansson, centerns representant i socialutskottet och i alliansens välfärdsgrupp.

Frågan om en nationell cancerplan har blivit en av de hetaste på den sjukvårdspolitiska dagordningen, efter flera rapporter i bland annat Dagens Medicin om att cancerpatienter får olika behandling beroende på var i landet de bor.

Under året har åtta företrädare för patientorganisationer och 24 verksamhetschefer inom cancervården krävt en nationell cancerplan i debattinlägg i Svenska Dagbladet. Cancerfonden har länge krävt samma sak och Världshälsoorganisationen WHO har rekommenderat alla länder att upprätta nationella cancer­planer.

Bryter med oskriven regel   Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson (s) sade i Dagens Medicin nr 44/05 att det "kan finnas behov att allvarligt fundera över" en nationell cancerplan. Men vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson har hittills avvisat kraven, med hänvisning till att det är de lokala sjukvårdshuvudmännen och inte staten som beslutar hur sjukvården ska bedrivas.

Tidigare har det också funnits en politisk konsensus över partigränserna om att riksdagen inte ska peka ut en särskild diagnos som mer angelägen än andra, utan att detta bör avgöras av sjukvårdshuvudmännen och av professionen. Den oskrivna regeln bryter folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna mot när de i sina sjukvårdspolitiska motioner under hösten kräver en nationell cancerplan.

Fp vill ha omedelbar utredning  Det är dock oklart exakt vad de borgerliga partierna menar med en nationell cancerplan.

Fp skriver i sin motion att en borgerlig regering "omedelbart" bör tillsätta en utredning som ser över cancervården i sin helhet - från prevention och vård till rehabilitering och forskning - och att utredningens resultat får bli utgångspunkten för den kommande planen och frågan om cancervården ska koncentreras till färre platser.

Kd skriver i sin motion bara att "cancervården behöver en handlingsplan" och att man inte enbart kan överlåta ansvaret för cancervården till landstingen och regionerna.

Nationella planer har dömts ut  Regeringens utredare av rikssjukvården Per Bengtsson avvisade redan 2003 kravet på nationella planer för vissa diagnoser.  Enligt Per Bengtsson bör en nationell plan vara lagstiftad och tvingande för landstingen/regionerna om den ska fylla sin funktion.

Men att staten lyfter ut och prioriterar en särskild diagnos och slår fast en nationellt bestämd behandling av just dessa patienter skulle innebära ett avgörande avsteg från hur svensk sjukvård i dag är organiserad.

Statliga vårdplaner skulle rubba ansvarsbalansen mellan stat och landsting och bör inte införas så länge dagens ansvarsfördelning består, hävdade Per Bengtsson och fick helhjärtat stöd av dåvarande socialministern Lars Engqvist (s).

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev