Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Böter ska användas oftare mot de överfyllda sjukhusen

Publicerad: 21 mars 2002, 15:20

Malmö var först. Nu tar fler arbetsmiljöinspektioner i landet till metoden att bötfälla sjukhus för att komma till rätta med överbeläggningar. En av dem är arbetsmiljöinspektionen i Göteborg som planerar att bötfälla krisdrabbade Östra sjukhuset om inte arbetsmiljön förbättras.


I december tog regeringen ställning i ett mål mellan arbetsmiljöinspektionen i Malmö och Region Skåne. Regeringen gick på arbetsmiljöinspektionens linje och fastslog att det ska vara minst 80 centimeter fritt utrymme på båda långsidorna av en patientsäng.  Efter regeringens beslut har arbetsmiljöinspektörer från olika delar av landet enats om att se beslutet som ny praxis: Förbud med tillhörande vite ska kunna användas för att få sjukhusledningar och politiker att åtgärda överbeläggningar som medför orimliga arbetsmiljöförhållanden.  Förbereder ett liknande förbud  I början av mars utfärdade arbetsmiljöinspektör Efva Åström i Härnösand ett omedelbart förbud mot placering av sängar i korridoren på Sundsvalls sjukhus. Om sjukhuset överträder förbudet, ska det betala 30000 kronor i vite.  - Jag tycker det är en bra metod och jag ser det som en skyldighet och inte bara en möjlighet att använda den om behovet finns, säger Efva Åström.  I Göteborg har situationen på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra varit krisartad på grund av stora överbeläggningar de senaste månaderna, se även Dagens Medicin nr 6/02, 8/02 och 10/02. Där förbereder arbetsmiljöinspektionen ett liknande förbud med tillhörande vite. Juristen Björn Kjellsson tänker sig att förbudet bland annat ska hindra Östra att lägga tre patienter i rum avsedda för två.  - Kanske kan ett vite få i gång en process som leder i rätt riktning. Vi är förvånade att det inte hänt mer på Östra sjukhuset. Alla skyller på varandra, säger Björn Kjellsson.  Är inte främmande för vite  Olof Lindquist, avgående verksamhetschef för medicinkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, är inte främmande för arbetsmiljöinspektionens idéer om vite.  - Det är möjligt att det kan fungera. Vi kanske skulle få en bättre förhandlingssits gentemot politikerna. De har ju hittills inte velat skjuta till resurser, säger han.    Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg har dock givit Västra Götalandsregionen och Östras ledning möjlighet att senast den 25 mars presentera åtgärder för att förbättra situationen. Om inspektionen bedömer åtgärderna som tillfredsställande, avstår den från förbud och vite tills vidare.   Föregångaren i vitesfrågan, arbetsmiljöinspektionen i Malmö, har sedan januari år 2000 utdömt vite à 30000 kronor vid 71 tillfällen. Ännu har dock inte sjukhusen behövt betala ut några pengar, eftersom länsrätten velat avvakta regeringens beslut.

Dan Håfström

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev