måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Branschens kritik mot förslaget om läkemedelslista

Publicerad: 27 april 2017, 13:08

Foto: Linnea Rheborg/Bildbyrån

Apoteksbranschen ställer sig positiv till regeringens förslag om nationell läkemedelslista, men kritik finns om rätten till patientinformation.

Ämnen i artikeln:

Sveriges Apoteksförening

Sveriges Apoteksförening efterlyser bättre analys av hur expedition av läkemedel påverkas vid införande av en nationell läkemedelslista. Föreningen vill också att öppenvårdsapoteken ska få tillgång till ordinationsorsak utan samtycke. Det skriver föreningen i sitt remissvar till regeringens förslag på nationell läkemedelslista.

Föreningen ställer sig positiv till regeringens förslag, men hade hoppats på att öppenvårdsapoteken skulle ha getts bättre förutsättningar i förslaget för sitt uppdrag att förbättra läkemedelsanvändningen i samhället.

”Utredningen av regeringens förslag på nationell läkemedelslista belyser inte hur expeditionsprocessen och regelverket för expedition av läkemedel på öppenvårdsapotek påverkas av en nationell läkemedelslista”, skriver föreningen.

Farmaceuter på öppenvårdsapotek borde ses som en ”insatsfaktor för läkemedelsgenomgångar i dag och ännu mer i framtiden". Lika självklart borde det vara att ordinationsorsak ska vara tillgängligt – utan samtycke – för de som arbetar på öppenvårdsapotek. I många fall hämtas läkemedlet ut av ombud och då är det inte möjligt att be patienten om samtycke, och dessutom har all apotekspersonal tystnadsplikt. Därför ställer föreningen sig inte bakom utredningens rekommendation att inte ge öppenvårdsapoteken tillgång till ordinationsorsak utan samtycke.   

Också Föreningen Apotekarsocieteten är i grunden positiv till regeringens förslag till nationell läkemedelslista, men anser att det är viktigt att också rekvisitionsläkemedel kommer med.

En sammanhållen nationell läkemedelslista för hela kedjan från ordination/förskrivning till expedition av läkemedel på öppenvårdsapotek är en viktig åtgärd ur patientsäkerhetssynpunkt, påpekar föreningen i sitt remissvar till regeringens promemoria Nationell läkemedelslista.

Det är ett viktigt steg att läkemedelslistan visar alla läkemedel, som har ordinerats och ska uthämtas via apotek, det vill säga även så kallade dosläkemedel. Nästa viktiga steg framåt är när även så kallade rekvisitionsläkemedel, som ges inom hälso- och sjukvården, kommer med, påpekar Apotekarsocieteten.

En läkemedelslista ska ses som ett verktyg för nya arbetsprocesser och hjälp på vägen för att ge bättre flöde och informationssamordning mellan berörda professioner. Vidare anser föreningen att data från nationella läkemedelslistan ska kunna användas för forskning kring läkemedel i användning. Det går tvärtemot regeringens förslag.

Fackförbundet Sveriges Farmaceuter ställer sig också positiv till regeringens förslag om en nationell läkemedelslista. ”Att skapa förutsättningar för en samlad bild av en patients läkemedelsanvändning är ett absolut måste för ökad patientsäkerhet”, skriver förbundet i sitt remissvar.

För kliniska apotekare och receptarier kan en läkemedelslista spara tid eftersom det i dag går åt mycket tid för dem att hitta information om läkemedelsbehandling, påpekar förbundet.

För apotekare och receptarier verksamma på apotek, blir den stora förändringen att de ska få möjlighet att se ordinationsorsak. Men förbundet ser det inte som självklart att icke-legitimerad personal, som apotekstekniker och internutbildad kassapersonal, och som är delaktiga i expeditionsarbetet ska ha få tillgång till information om ordinationsorsak.

”Icke-legitimerad personal på apotek, som apotekstekniker, får inte och ska inte göra några medicinska ställningstaganden. Därför ska de inte heller få tillgång till att se ordinationsorsak”, skriver Sveriges Farmaceuter.

Förbundet anser att det bör vara obligatoriskt för alla vårdgivare att integrera journalsystemet med läkemedelslistan. Vidare välkomnar förbundet förslaget om att elektroniska recept inte ska kunna omvandlas till pappersrecept, men då krävs en massiv informationsinsats riktad mot allmänheten för att förbundets medlemmar ska slippa ta tidskrävande diskussioner med patienter.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev