söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Breddsamarbete ger bättre vårdresultat

Publicerad: 7 april 2017, 13:10

Ellinor Elinder, onkolog, under en multidiciplinär konferens på Bröstcentrum på Södermalm. Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

Sjukvården ställer allt högre krav på samverkan mellan olika specialiteter. Särskilda konferenser där fler discipliner deltar samtidigt är ett sätt. Men hur de genomförs och dokumenteras kan se olika ut.

Ämnen i artikeln:

Skånes universitetssjukhus

Annika Carpman

annika.carpman@dagensmedicin.se


På alla Bröstcentrum i Stockholm är så kallade multidisciplinära konferenser, MDK, vardag. Det finns evidens för att arbetssättet leder till bättre behandlingsresultat och det är också ett led i de standardiserade vårdförlopp som finns på området.

Tre till fyra gånger i veckan träffas röntgenläkare, kirurg, onkolog och patolog tillsammans med kontaktsjuksköterskor och patientflödesledaren för att diskutera behandling av bröstcancerpatienter. På listan står både patienter som kan bli aktuella för operation och de som redan genomgått en.

På väggen i ett konferensrum på Bröstcentrum på Södermalm visar röntgenläkaren Ariel Saracco bilder från mammografiundersökningar. Han berättar var i bröstet förändringarna ligger, hur djupt under huden och hur nära bröstvårtan.

Via en videolänk från Södersjukhuset ger sedan patologen Dorota Krasun besked om resultaten från biopsi- och cytologiprover och visar förstorade bilder på celler.

Kirurgen Linda Nigard håller i konferensen, men alla specialister deltar, ställer frågor och kompletterar varandras synpunkter.

– Vi måste bli ense om hur vi ska gå vidare med en patient. Om det finns oklarheter eller om någon vill invänta ytterligare provresultat så utreder vi vidare. Och den som kan motivera varför vi ska ta bort en förändring har veto. Vi respekterar varandra, säger hon.

Onkologen Mariann Iiristo, patientflödesledare för bröstcancer, är också med på konferensen. Hon ska se till att verksamheten följer landstingets uppdrag liksom det nationella vårdprogrammet.

– Det kan handla om hur vi arbetar för att förbättra patientens kontakter med oss eller möjliggör för dem att delta i läkemedelsstudier liksom att se till att vi håller ledtider.

Denna dag kommer några patienter att få besked att konferensen inte fattat beslut om hur de ska gå vidare med behandlingen, eftersom alla prover inte är klara.

Multidisciplinära konferenser, MDK, är alltså ett av kraven i de standardiserade vårdförlopp som fastställts för cancervården och där finns ett ramverk för detta.  På Bröstcentrum har de blivit en självklarhet.

– Man får förståelse för varandras specialiteter och en bättre överblick. Jag kan inte tänka mig att arbeta på något annat sätt, säger onkologen Ellinor Elinder.

Även på andra håll inom vården lär arbetssättet bli vanligare. Bland annat kommer nivåstruktureringen av sjukvården att kräva att läkare på specialistsjukhus och de på patientens hemmasjukhus kommunicerar med varandra brett genom MDK.

– Då är det bra om det finns rutiner för detta och att man är överens om hur information ska delas och hur konferenserna ska dokumenteras, säger Christina Kling Hassler, överläkare på Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, som även är verksamhetsutvecklare och varit med och utvecklat ett it-stöd för MDK. Detta testas nu inom kolo­rektalcancervården på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

– Vi hoppas att det sedan kan anpassas för att alla former av multidisciplinära samarbeten, säger Christina Kling Hassler.

Efter Macchiariniskandalen konstaterade utredaren Kjell Asplund att de MDK som hållits i samband med luftstrupsoperationerna varit bristfälliga. Bland annat var dokumentationen otydlig. Sjukhuset arbetar nu för att hitta nya rutiner för MDK.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev