Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Brist på utbildning kan blåsa patienter på KOL-diagnos

Publicerad: 14 november 2002, 11:21

Mer utbildning och bättre standardisering av rutiner för utförande av spirometritester i primärvården. Det efterlyser sjukgymnasten Mats Arne som har kartlagt spirometrianvändningen på samtliga vårdcentraler i Värmland.


När spirometri diskuteras sätts ofta fokus på hur de olika värdena ska tolkas. Men mer vikt borde läggas vid att testerna utförs på ett korrekt sätt, anser Mats Arne som arbetar vid primärvårdens FoU-enhet i Karlstad och är doktorand vid enheten för lungmedicin och allergologi vid Uppsala universitet.   - Felaktigt utförda tester kan leda till falska lungfunktionsvärden och därmed en risk för utebliven diagnos av till exempel kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, säger han.  Principen vid spirometri är att mäta den volym luft som patienten andas ut under en kraftig fullständig utandning. Detta är den så kallade forcerade vitalkapaciteten eller FVC-värdet. Vid diagnos av obstruktiva lungsjukdomar, som astma och KOL, används kvoten mellan den volym som andas ut under den första sekunden, FEV1-värdet, och FVC-värdet. Patienter med obstruktivitet har svårt att göra en hastig utandning och får lägre kvoter.  I en enkätundersökning har Mats Arne kartlagt användning och rutiner kring spirometri vid alla de 36 vårdcentralerna i Värmland.   Trots att nästan samtliga hade en spirometer fanns det stora skillnader.   - På några vårdcentraler stod spirometern helt oanvänd medan man på en annan vårdcentral gjorde i snitt 70 tester per månad. Utbildningen varierade kraftigt och på en tredjedel av vårdcentralerna saknades skriftliga rutiner för hur utrustningen ska användas, säger Mats Arne.  Han understryker att han inte undersökte testernas kvalitet, men att fynden pekar på att det behövs bättre standardisering av rutinerna.   - Spirometri kräver också en aktiv medverkan från patienten. Min egen erfarenhet är att det ibland kan vara svårt. Ett kritiskt skede är vid slutet av utblåsningen, säger Mats Arne.   Då finns det risk för att utandningen avbryts i förtid. Därmed minskar FVC-värdet och kvoten mellan FEV1- och FVC-värdet blir skenbart för hög. Det kan innebära att en patient som egentligen uppfyller kriteriet för KOL hamnar utanför gränsen och riskerar att inte få diagnosen fastställd.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev