Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Bristande rutiner vid hjärtstopp på sjukhusen

Publicerad: 11 november 2003, 13:34

Sjukhusen behöver bättre rutiner för akut hjärt-lungräddning. Bristerna innebär att runt 650 personer årligen avlider i onödan då sjukhusen inte följer riktlinjerna för behandling av oväntat hjärtstopp.


Detta framgår i en rapport från Svenska cardiologföreningens arbetsgrupp för hjärt-lungräddning.  Rapporten om sjukhusens beredskap för att behandla patienter som får plötsligt hjärtstopp på sjukhus, anser att det är oacceptabelt att människor som vårdas på sjukhus inte får adekvat hjälp och drar slutsatsen att det finns en "skrämmande hög överdödlighet" på grund av bristerna.  Bara 4 av 74 tillfrågade sjukhus säger sig ha ett fungerande kvalitetskontrollsystem för patienter som drabbats av akut hjärtstopp.  - På de övriga sjukhusen har man alltså ingen aning om huruvida man har en för patienterna effektiv eller katastrofal organisation. Det här är ett oerhört allvarligt problem eftersom det rör det mest basala i svensk sjukvård, nämligen patientsäkerheten, säger Stig Holmberg, ordförande i Cardiologföreningens arbetsgrupp för hjärt-lungräddning.  Hjärtstopp kan ske var som helst  Patienter kan drabbas av hjärtstopp var som helst på sjukhuset, på ett laboratorium eller i en korridor, och behöver då snabb hjälp. Den som drabbas av kammarflimmer ska, enligt Socialstyrelsens rekommendationer, defibrilleras inom tre minuter. Det innebär att även personal som arbetar utanför hjärt-sjukvården ska ha kunskap om och möjlighet till att genomföra en sådan insats.  Förlitar sig på sina akutteam  Men hälften av landets sjukhus förlitar sig till utryckande akutteam som inte alltid kan vara på plats inom den utsatta tiden, enligt rapporten.  Därför är utbildning i hjärt-lungräddning för personalen av vikt. Men standarden på denna är skiftande på landets sjukhus. En enkätstudie gjord 1999 visade att endast 40 procent av sjukhusen hade en acceptabel standard på utbildningen i hjärt-lungräddning för sin personal.  Varje år avlider runt 4.680 personer på sjukhus, till följd av oväntat hjärtstopp. Enligt de beräkningar som arbetsgruppen låtit göra skulle 650 av dessa kunna räddas till livet om utbildning, organisation och utrustning på sjukhusen följde de nationella, och internationella riktlinjerna.  - Det är lika många människor som avlider på våra vägar. Där satsas miljontals kronor för att förhindra olyckor. När det gäller förebyggande arbete, för att rädda dem med oväntade hjärtstopp, verkar intresset bland beslutsfattare i det närmaste obefintligt eftersom de inte ger detta område högre prioritet, säger Stig Holmberg.  Cardiologföreningen föreslår i sin rapport en åtgärdslista för att minska överdödligheten i oväntade hjärtstopp på sjukhus.  Varje sjukhus måste införa system för kvalitetskontroll av behandling av hjärtstopp, definiera målsättning för behandlingen och utbilda personal samt avsätta ekonomiska och personella resurser. Rapporten föreslår även att alla defibrilleringar som sker senare än tre minuter från hjärtstoppet ska anmälas som avvikelser.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev