Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Brister hos var fjärde privat vårdgivare

Publicerad: 26 januari 2011, 13:43

Vid en stickprovskontroll av privata vårdgivare hade en av fyra brister i journalföring eller kassaregistrering.


Det är revisionsfirman BDO Consulting Group som på uppdrag av revisorerna i Region Skåne granskat hur kontrollen av fakturor från externa vårdgivare fungerar inom regionen.

Syftet var att ta reda på om den kontroll regionen idag genomför av de externa vårdgivarnas fakturor är tillräckligt.

Som ett led i undersökningen gjordes stickprovskontroller av besökslistor och journalanteckningar hos 39 privata vårdgivare. Hos tio av dem hittade revisorerna allvarliga brister.

Det fanns flera fall där vårdgivarnas kassaregister inte stämde med det som angavs i patientens journalanteckning.

Det fanns också fall där journalanteckningarna var så dåliga att patientsäkerheten äventyrades.

Nu är revisorerna kritiska mot regionens kontroll, som de anser måste förbättras på flera områden.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News