Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Brister men inte kris på andra medicinkliniker

Publicerad: 4 mars 2002, 13:30

Problemen på Östra sjukhuset i Göteborg är inte unika. Även på Danderyds sjukhus och Universitetssjukhuset Mas är läget på medicinklinikerna ibland så pressat att patientsäkerheten är i fara. Men en kris som den på Östra sjukhuset tycker inte verksamhetscheferna att det är fråga om.


Är situationen bakom konflikten på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra ovanlig? Eller kan de högljudda protesterna inspirera andra som i själva verket har det lika illa att säga ifrån? För att få en indikation om svaren på frågorna har Dagens Medicin jämfört Östras medicinklinik med tre andra, ungefär lika stora medicinkliniker: de på Universitetssjukhuset Mas, Danderyds sjukhus och Länssjukhuset i Kalmar.  Dagens Medicins granskning rör tre områden: beläggning, bemanning och förändring av antalet vårdplatser under de senaste fem åren. Genomgången visar att medicinklinikerna på övriga sjukhus hade liknande resultat som Östra inom något av de granskade områdena. Men Östra ligger dåligt till inom samtliga områden.  Ser brister i patientsäkerheten  Invärtesmedicinkliniken på Universitetssjukhuset Mas i Malmö hade en beläggning på i genomsnitt 103 procent under 2001. Det är i nivå med Östra sjukhuset i Göteborg. Trots det karaktäriserar verksamhetschefen Marek Wroblewski situationen som stabil. Kliniken har under de senaste åren sluppit nedskärningar både när det gäller vårdplatser och tjänster.  Ett stort problem är dock att sjukhusets separata neurologklinik håller tolv platser stängda på grund av personalbrist. Neurologkliniken är tänkt att avlasta invärtesmedicinkliniken genom att ta emot strokepatienter. Vid stora överbeläggningar tvingas invärtesmedicinkliniken i stället att lägga ut patienter på andra avdelningar.  - När en patient med hjärtsvikt ligger på öronkliniken är det osäkert om sjuksköterskan där har kompetens att hantera den patienten, säger Marek Wroblewski.  Även verksamhetschefen för medicinkliniken på Danderyds sjukhus, Carl-Göran Ericsson, ser klara brister i patientsäkerheten. Cirka 20 dagar per år uppskattar han att medicinkliniken tvingas lägga patienter på andra avdelningar. Ungefär tre-fyra gånger om året är överbeläggningarna så stora att kliniken dirigerar ambulanser till andra sjukhus.  - Ur säkerhetssynpunkt är det oacceptabelt att ha ett system som tillåter sånt, säger Carl-Göran Ericsson.  Har anpassat verksamheten  Medicinkliniken på Danderyd hade i fjol en personalomsättning, exklusive läkare, på 23,7 procent och antalet vakanta tjänster är lika stort som på Östra sjukhuset. Men Carl-Göran Ericsson vill inte beskriva läget som krisartat. Bland annat tack vare den avdelning för utskrivningsklara patienter som Danderyd öppnade för två år sedan, håller medicinkliniken genomsnittsbeläggningen på en hanterbar nivå. Under den senaste femårsperioden har Danderyd dessutom ökat antalet vårdplatser på medicinkliniken. I realiteten är dock platsantalet ungefär detsamma eftersom 10-15 platser sedan en längre tid är stängda på grund av personalbrist.  En klinik som under de senaste fem åren förlorat en lika stor del av sina vårdplatser som Östra sjukhuset är medicinkliniken på Länssjukhuset i Kalmar. 1997 förfogade den numera före detta verksamhetschefen Bertil Dahlberg över 132 vårdplatser. I dag är antalet nere i 110. Bertil Dahlberg säger ändå att han under sina 20 år som chef för kliniken sällan upplevt att patientsäkerheten varit i fara.  - När vi har skurit ner har vi anpassat verksamheten efter de nya ramarna och tagit emot fler patienter i öppenvård, säger Bertil Dahlberg.  En annan förklaring är klinikens stabila personalsituation.

Dan Håfström

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev