Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Butikers larmbågar växande risk för hjärtpatienter

Publicerad: 27 mars 2002, 11:59

En elvaårig pojke fick sin pacemaker utslagen när han passerade genom larmbågarna i en butik i Varberg nyligen.- Den här typen av olyckor är ett växande problem som hittills inte fått den uppmärksamhet de förtjänat. Med implanterade defibrillatorer kan risken vara ännu värre, säger Thomas Fåhréus, överläkare vid pacemakerdivisionen på Universitetssjukhuset i Lund.


Pojken hade besökt en sportaffär och kände att det klickade i pacemakern när han passerade larmbågen. Eftersom han hade råkat ut för det tidigare tänkte han inte vidare på saken just då, men på kvällen blev han illamående och dagen därpå blev han sämre och fick åka in akut till Östra sjukhuset i Göteborg.  Där kunde man konstatera att pacemakerns förprogrammering slagits ut, en allvarlig händelse som kräver omprogrammering inom 24 timmar. Man gjorde sig därför beredda att operera in en ny pacemaker, vilket inte blev nödvädigt eftersom en tekniker från tillverkaren fick igång pacemakern.  Thomas Fåhréus är överläkare vid pacemakerdivisionen på thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset i Lund. Han har under flera år studerat tekniska problem och risker med inverkan från olika elektriska och elektroniska produkter på pacemakrar.  - När det gäller larmbågar sänder de ut två olika signaler: en högfrekvent som är lätt att skydda sig mot genom ett filter i pacemakern och en pulserad lågfrekvent signal som är betydligt svårare att göra något åt, berättar Thomas Fåhréus.  - Den lågfrekventa signalen ligger ofta mellan 50 och 60 hertz, vilket innebär att den lurar pacemakern att tro att det är hjärtats egna signaler. För att inte störa hjärtats egen rytm är därför pacemakrar programmerade att tillfälligt stänga av sig. Men eftersom man passerar larmbågarna snabbt brukar det inte innebära några problem för pacemakerbäraren.  Enligt Thomas Fåhréus är problemen av allvarligare slag när det gäller implanterbara defibrillatorer, små pacemakrar som kan avge en spänningschock för att hjälpa hjärtat hitta normal rytm efter exempelvis onormala extraslag.  - Det har inträffat flera fall, varav ett i Sverige, där en larmbåge orsakat en onormal takykardi som i sin tur medfört att pacemakern aktiverat en spänningschock, vilket givetvis är mycket allvarligt. Man kan utgå från att det här är ett växande problem, eftersom vi räknar med att antalet patienter med implanterbara defibrillatorer kommer att öka starkt den närmaste tiden.  - Dessutom är det inte bara larmbågar som kan utlösa de här problemen. Det har blivit allt vanligare att butikerna har diskar där man avmagnetiserar varornas stöldskydd efter betalning. De saknar varningsskyltar trots att de alstrar lika stora elektromagnetiska fält som larmbågarna.  Från leverantörshåll är man medveten om problemet:  - Vissa typer av så kallade aktiva larmbågar kan i olyckliga fall störa pacemakern på det sätt som beskrivits i artikeln, men det är mycket ovanligt, säger Håkan Hansson som är chef vid pacemakerdivisionen på Medtronic, en av de stora leverantörerna av pacemakrar i Sverige.  Håkan Hansson menar att det förebyggande arbetet ska ske genom att skärpa standarder för elektromagnetiska produkter och därmed kraven för CE-märkning. Och en skärpning är på gång berättar Anders Hultman, VD i Sjukvårdens leverantörsförening (SLF):  - Standarden för EMC (Electromagnetic Compatibility) inom det medicinska området har nyligen skärpt sina krav och håller nu på att införas nationellt. Det täcker in inverkan från produkter inom det medicinska området som avger elektromahnetisk strålning. Också när det gäller EMC-standarden för övriga produkter i samhället, exempelvis sådana här larmbågar, är en skärpning på gång.

Benny Andersson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev