Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

lördag08.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

C-reaktivt protein var starkare markör för hjärtsjukdom än LDL-kolesterol

Publicerad: 14 november 2002, 08:38

Halterna av C-reaktivt protein i blodet var en starkare indikator än halterna av LDL-kolesterol, när det gäller risken att drabbas av hjärt-kärlhändelser. Det visar en studie som presenteras i veckans nummer av tidskriften New England Journal of Medicine.


Tidigare studier har visat att både C-reaktivt protein, CRP, och LDL-kolesterol är förhöjda hos personer som löper ökad risk att drabbas av hjärt-kärlhändelser. Det har dock varit oklart om någon av riskfaktorerna är starkare än den andra och om de påverkar varandra.  För att undersöka detta utförde forskare vid Brigham and Women's Hospital, Boston, USA, en studie med 27 939 friska kvinnor. Först mättes halter av CRP och LDL-kolesterol hos kvinnorna och därefter undersöktes förekomsten av hjärtinfarkt, ischemisk stroke och dödsfall orsakade av hjärt-kärlhändelser hos deltagarna under en åttaårsperiod.  Studien visar att nivåerna av de båda markörerna i blodet hade en stark koppling till risken att drabbas av en hjärt-kärlhändelse, även efter justering för ålder, rökning, förekomst av diabetessjukdom och behandling med hormonersättning.  Däremot fanns ingen signifikant koppling mellan CRP-nivån och nivån LDL-kolesterol.  När forskarna undersökte kopplingen mellan CRP och risken att drabbas av en första hjärt-kärlhändelse, fann forskarna att den femtedel som hade högst CRP-värden vid studiens inledning hade 2,3 gånger ökad risk att drabbas av en hjärtkärlhändelse, jämfört med den femtedel som hade lägst värden. Risken föll sedan med sjunkande CRP värden, men den var även signifikant förhöjd i de övriga tre grupperna.  När det gäller LDL-kolesterol var risken att drabbas av en hjärt-kärlhändelse för den femtedel av deltagarna som hade högst värden ökad 1,5 gånger, jämfört med den grupp som hade lägst värden. Även här sjönk risken med sjunkande värden.  Eftersom både CRP-halter och halter av LDL-kolesterol i blodet identifierade olika högriskgrupper, anser forskarna att screening för båda markörerna ger bättre prognostisk information än om man bara analyserar en av markörerna.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev