söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Cancer i prostata vanligare på landet

Publicerad: 29 november 2006, 10:33

RIKSSTÄMMAN 2006 Män på landsbygden och med låg socioekonomisk status drabbas oftare av prostatacancer jämfört med män som bor i tätort.


Vad som orsakar prostatacancer är till stora delar fortfarande okänt. Men flera studier tyder på att olika miljöfaktorer kan ha stor betydelse.

– Men eftersom det tar så lång tid att utveckla prostatacancer är det svårt att identifiera sådana faktorer i en tvärsnittsstudie, säger Gabriel Sandblom vid kirurgkliniken i Lund och Landskrona i Region Skåne.

Han och hans kollegor hämtade in uppgifter om alla de 8 400 män som fick diagnosen prostatacancer mellan åren 1997 och 2003 i Östergötlands och Kalmar län.

Uppgifterna matchades med ett koordinatsatt befolkningsregister och varje observation definierades rumsligt på en digital karta i ett geografiskt informationssystem.

Från Statistiska centralbyrån fick forskarna uppgifter om hur utbildning, inkomst, familjestruktur och arbetslöshet varierade i olika områden, uppgifter som vägdes samman till ett socioekonomiskt index.

Cancerpatienterna delades sedan in i tre grupper: som boende på landsbygd, i medelstora eller större samhällen.

– Tanken var dels att ta reda på om och i så fall hur socioekonomiska förhållanden påverkar incidensen av prostatacancer, dels om den påverkas av om man bor på landsbygden eller i större samhällen, säger Gabriel Sandblom.

Miljöfaktor kan vara orsaken
Resultatet visar att antalet nya fall av prostatacancer under perioden, incidensen, var betydligt högre hos landsbygdsbefolkningen och hos män med lägre socioekonomisk status.

– Det finns troligen något i miljön som orsakar denna skillnad. Till exempel finns det undersökningar som talar för att ogräs- och gödningsmedel kan orsaka prostatacancer. Däremot var det andra fyndet mer överraskande, säger Gabriel Sandblom.

Forskarnas idé var nämligen att personer som bodde i områden med ett högt socioekonomiskt index skulle ha en ökad incidens. De antog att personer med en hög socio­ekonomisk status, det vill säga välutbildade och välbeställda människor, är mer aktiva att kontrollera sitt PSA -värde än män med lägre socio­ekonomisk status.

– I själva verket blev det alltså precis tvärtom, säger Gabriel Sandblom.

Men varför incidensen bland män med lägre socioekonomisk status är högre, vet inte forskarna.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev