Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Cancerdagen 2010: Behandling av cancer - vision och verklighet

Publicerad: 23 februari 2011, 10:56


Seminarium torsdagen den 21 oktober 2010

Stora förändringar pågår i den svenska cancersjukvården. Den nationella cancerstrategin och bildandet av sex nya regionala cancercentrum kräver nya samarbetsformer och nytänkande på såväl nationell, regional som lokal nivå. Samtidigt pågår en snabb medicinsk utveckling inom diagnostik och behandling av cancer.

Nu finns chansen att utveckla en cancervård som kan möta framtidens utmaningar – en åldrande befolkning, allt bättre behandlingsmöjligheter och ökad konkurrens om resurserna.

Vi bjuder in till en temadag som vill ge en vision om möjligheterna till utveckling och förbättringar i behandlingen av cancer, men också en diskussion om de svåra avvägningar som väntar.

Arrangörer: Dagens Medicin i samarbete med Cancerfonden, LIF:s fokusgrupp Cancer, Svensk hematologisk förening, Svensk kirurgisk förening och Svensk onkologisk förening.

Seminariet har ägt rum.

Praktisk information:

Datum: Torsdagen den 21 oktober 2010 kl 10.00-16.45. Registrering med frukost  från 9.30
Plats: IVA-konferens, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Kostnad: 1 395 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin och medlemmar i Svensk hematologisk förening, Svensk kirurgisk förening och Svensk onkologisk förening.
Ordinarie pris: 1 995 kr + moms.
Kontakt: Maja Florin 08-566 241 06 e-post

Preliminärt program

9.30 Registrering och kaffe med smörgås.

10.00 Utmaningar inom cancervård och cancerforskning.
Inledning av dagens moderator. Vilka är de viktigaste strategiska framtidsfrågorna för att utveckla cancervården i Sverige?
Bengt Westermark, professor, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

10.25 Så tacklar vi vardagen i vården av cancersjuka.
Ett vardagsperspektiv på utmaningarna för den svenska cancersjukvården.
Talare: Pernilla Dahm-Kähler, överläkare, sektionschef gynekologisk tumörkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

10.50 Lägesrapport för den svenska cancerstrategin - hur långt har vi kommit och vart ska vi?
Samordnarna för den svenska cancerstrategin, Kjell Asplund, socialdepartementet, och Gunilla Gunnarsson, SKL, berättar om sitt arbete så här långt och de utmaningar de ser framför sig.
Kjell Asplund, professor, och Gunilla Gunnarsson, samordnare för den nationella cancerstrategin.

11.20 Development and implementation of national integrated cancer pathways in Denmark
Danmark har imponerat på omvärlden med sin cancerplan som har åstadkommit snabba förbättringar från ett dåligt utgångsläge. Lanseringen av planen har gjorts till en nationell angelägenhet på ett sätt som väckt avundsjuka blickar, inte minst från svenskt håll. Frede Olesen, ordförande i Kræftens Bekæmpelse, den största danska patientorganisationen, ger sitt perspektiv på cancerplanens framgångsfaktorer – och de utmaningar som väntar i framtiden.
Talare: Frede Olesen, professor, ordförande i Kræftens Bekæmpelse.

12.00 Lunch

13.00 Paneldiskussion: För patientens bästa – vem ska göra vad och var ska det göras?
Diskussionen går het om nivåstrukturering och samarbete i cancervården. Frågan är vad som görs bäst centralt, regionalt och lokalt? Inom vissa landsting har man redan bestämt att någon av de mindre cancerdiagnoserna opereras endast på ett sjukhus. Frågan om nivåstrukturering berör många specialiteter och områden och har stark koppling till nationell cancerstrategi och de regionala cancercentrum som är på väg att växa fram. Det gäller såväl behandling som forskning.
Medverkande: Carsten Rose, Regionalt cancercentrum, Malmö-Lund , Peter Naredi, professor i kirurgi, Norrlands universitetssjukhus, Maria Albertsson, professor i onkologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Per-Ola Andersson, verksamhetschef, hematologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Pehr Lind, verksamhetschef, Onkologkliniken Sörmland, Gunilla Gunnarsson, SKL.

14.15 Kaffe

14.45 I praktiken: Utveckling av evidensbaserad cancerbehandling:

1) Att vässa vården av rektalcancer med stöd i den kliniska forskningen.
Talare: Kennet Smedh, överläkare, Centrallasarettet i Västerås (vinnare av Guldskalpellen 2010).

2) Nationella kvalitetsregister som kunskapskälla för att ge bästa behandlingen vid akut leukemi.
Talare: Gunnar Juliusson, professor i hematologi, Skånes universitetssjukhus, Lund.

3) Så förbättrar vi prognosen för patienter med levermetastaser.
Talare: Peter Naredi, professor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

15.45 Paneldiskussion: Patientens rätt till nya behandlingsmetoder och kliniska prövningar.
Paneldiskussion om hur fler patienter ska få tillgång till de senaste behandlingsmetoderna som utvecklas i forskningens framkant. Hur ska resurserna fördelas mellan gammalt och nytt? Hur ska samverkan ske med industrin? Hur kan Sverige hävda sig i konkurrensen om att få pröva de senaste terapierna på cancerområdet, och vad betyder det för utvecklingen av cancervården?
Medverkande: Eva Hellström-Lindberg, professor i hematologi, Karolinska universitetssjukhuset, Ronald van Vollenhoven, professor i terapiforskning, Karolinska institutet, Bengt Gustavsson medicinsk chef, Novartis Onkologi, Ingrid Kössler, ordförande Bröstcancerföreningarnas riksorganisation.

16.30 Summering av dagen.
Viktiga slutsatser från dagen - så går vi vidare. Kommentarer från medarrangörerna.
Bengt Westermark, Cancerfonden, Elisabet Lidbrink, Svensk onkologisk förening, Peter Naredi, Svensk kirurgisk förening, Eva Hellström-Lindberg, Svensk hematologisk förening och Niclas Ringberg, LIF:s fokusgrupp för cancer.

16.45 Seminariet avslutas.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev