Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Cancersjuk tvååring fick legionella av kallvattnet

Publicerad: 6 Februari 2007, 15:29

Rörmokare och sjukvårdspersonal bör samarbeta. I alla fall när det gäller att förbättra skyddet mot legionellasmitta. Den oväntade slutsatsen drar läkarna bakom en ovanlig fallrapport.


Bakterien bakom legionellasmitta, Legionella pneumophilia, växer till i halvvarmt vatten som är mellan 20 och 50 grader Celsius. Människor kan sedan infekteras när de andas in vattenånga med bakterier i, exempelvis från duschen.

För låg temperatur i varmvattensystem är den absolut vanligaste orsaken till att dessa ljumma och smittvänliga betingelser uppstår. Kallvattensystemen når i stort sett aldrig någon risktemperatur.

Nu har dock läkare vid Universitetssjukhuset i Lund upptäckt att just detta kan hända. Felkopplade duschmunstycken gjorde att en tvåårig cancersjuk flicka fick en legionellaorsakad lunginfektion.

– Legionellasmittat vatten från duscharna backade in i kallvattensystemet där det sedan spred sig, berättar Thomas Wiebe, överläkare och sektionschef för barnonkologen i Lund och ansvarig för behandlingen av tvååringen.

Han anser att fallet är så pass anmärkningsvärt att han tillsammans med bland andra vårdhygienläkaren Hugo Johansson, också han i Lund, nyligen publicerade en fallrapport om händelsen i Scandinavian Journal of infectious diseases.

Fick först cellgiftsbehandling
Den drygt tvååriga flickan sökte ursprungligen vård på Universitetssjukhuset i Lund eftersom hon var blek och febrig. Det konstaterades att hon led av akut myeloisk leukemi.

Cellgiftsbehandling sattes omgående in, men efter drygt två veckor syntes tecken på en annan infektion. Flickan blev åter febrig och utvecklade gulsot. Dessutom fick hon allt svårare att andas.

Efter ännu en vecka var andningsproblemen så allvarliga att hon kopplades till en respirator. Lungröntgen visade förändringar i båda lungorna och efter vidare provtagning stod det klart att flickan smittats med legionella.

Enligt Thomas Wiebe var det relativt enkelt att behandla flickan för legionellan. Sedan antibiotika satts in förbättrades hennes tillstånd snabbt. Inom två veckor kopplades respiratorn bort och flickan kunde fortsätta med sin cellgiftsbehandling.

Desto svårare var det att lokalisera smittkällan. Hugo Johansson höll i den utredningen.

– Hon hade bara vistats på sjukhuset under inkubationstiden så det stod klart att smittan hade överförts här. Men det var förvånande dels för att pediatriken är en så pass nybyggd avdelning, då bara fyra år gammal, dels för att varmvattnet höll korrekt temperatur, säger han och förklarar att termometern visade på bakteriedödande 61 till 62 grader Celsius.

Det prickfria varmvattensystemet tvingade honom att byta spår. I strid med tidigare erfarenhet riktades blicken mot kallvattensystemet och nu hittades äntligen Svarte Petter. Det var i kallvattnet som legionellabakterien frodades. Frågan var bara hur detta var möjligt.

Duschmunstycket ringades in
Efter mycket letande lokaliserades felet.

– Vi utredde alla kopplingar mellan kallt och varmt vatten på avdelningen och fann att patientrummen hade extra duschmunstycken som var felkopplade, säger Hugo Johansson.

Utan att samråda med byggherren hade personal på avdelningen låtit installera extra duschmunstycken med inbyggd kran på patientrummen.

Genom en felkoppling av dessa fick varm- och kallvattensystemen kontakt med varandra. Varmvatten som kom ut i munstyckena backade tillbaka ut i kallvattensystemet vilket fick till följd att kallvattnet värmdes upp och skapade en perfekt grogrund för legionellabakterier.

– Normalt ligger temperaturen under 20 grader, vilket är förutsättningen för att legionellabakterier ska kunna växa. Det här kallvattnet var mellan 30 och 35 grader varmt, säger Hugo Johansson.

När problemet väl var lokaliserat gick smittsaneringen smidigt. Under en timme spolades avdelningens kallvattensystem med 70-gradigt varmvatten. Efter detta blev rören helt bakteriefria.

Rörmokare bör rådfrågas
För att förhindra liknande incidenter gick Hugo Johansson och Thomas Wiebe ut med en varning till samtliga verksamhetschefer på Universitetssjukhuset i Lund om risken med felaktiga  VVS  -installationer. Och i sin vetenskapliga artikel understryker de den hälsomässiga vinsten av ett för sjukvårdspersonal lite annorlunda teamarbete.

– Att samarbeta med rörmokare är viktigt för att förebygga legionellasmitta, konstaterar Hugo Johansson.

Också behandlingen av den leukemisjuka flickan fick ett lyckligt slut.

– Efter fortsatt cellgiftsbehandling är hon i dag helt återställd, berättar Thomas Wiebe.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev