Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Celltransplantation förbättrade återhämtning efter hjärtinfarkt

Publicerad: 18 november 2002, 09:52

Transplantation av celler från blod eller benmärg förbättrade återhämtning hos hjärtan efter en infarkt. Det framgår av en artikel publicerad på tidskriften Circulations sajt.


Tidigare experiment har indikerat att transplantation av så kallade progenitorceller som utvunnits ur blod eller benmärg kan påverka hjärtats återhämtning efter en hjärtinfarkt positivt. En progenitorcell är en cell som inte är helt differentierad till sin slutliga funktion, men den är å andra sidan mer differentierad än en stamcell.  För att kliniskt studera effekten av återförda progenitorceller gjordes en studie med 20 patienter i åldern 18-75 år som just haft sin första akuta hjärtinfarkt med ST-höjning. De behandlades akut med ballongvidgning och stentinsättning.   Med en infusion sprutades ett koncentrat av progenitorceller in i den aktuella kransartären. Cellerna hade utvunnits ur patientens blod (11 patienter) eller ur benmärgen (9 patienter). Som kontrollgrupp användes 11 patienter som matchades med avseende på ejektionsfraktion, infarktlokalisering och infarktstorlek.  Vid uppföljningen fyra månader senare sågs signifikanta förbättringar av vänsterkammarens pumpfunktion i gruppen som fått behandling med progenitorceller. I genomsnitt steg ejektionsfraktionen från 52 procent till 60 procent. I kontrollgruppen ökade den endast från 51 procent till 53,5 procent. Hjärtväggens rörelseförmåga i infarktområdet förbättrades av cellöverföringen och vänsterkammarens volym i slutet av systole minskade från 56 milliliter efter infarkten till 42 milliliter. I kontrollgruppen sågs inte motsvarande förbättringar.  I studien sågs inga skillnader i effekt mellan de patienter som fick celler från blod och de som fick celler från benmärg.  Författarna anser att infusion av egna progenitorceller från blod eller benmärg tycks vara en funktionell och säker metod som gynnsamt kan påverka återhämtningen hos ett infarktdrabbat hjärta.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev