Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Centrum för allergiforskning bemöter kritik från experter

Publicerad: 17 juni 2003, 06:49

Ledningen för Centrum för allergiforskning vid Karolinska institutet i Solna tillbakavisar kritiken från internationella experter som utvärderat centrets forskning.


I går, måndag, offentliggjordes en internationell utvärdering av svensk allergiforskning. Expertkommittén, under ledning av professor Ulrich Costabel, riktade bland annat allvarlig kritik på flera punkter mot Centrum för allergiforskning, en satsning från Vårdalstiftelsen, Karolinska institutet i Solna och Stockholms läns landsting.  Professor Lars Gustafsson, ansvarig för Centrum för allergiforskning, tycker att kritiken i flera avseenden är orättvis.  - Expertkommittén kritiserar oss för att inte ha kunnat visa resultat i vår forskning. Jag vill hävda att de var för tidigt ute för att kunna göra en sådan bedömning. Utvärderingen gjordes för ett år sedan, när vi fortfarande var i ett uppbyggnadsskede med forskarutbildning och rekrytering av doktorander. Då är det svårt att ha färdiga resultat att presentera, säger han.  Idén bakom Centrum för allergiforskning är att ha ett tvärvetenskapligt angreppssätt på olika frågeställningar. Som exempel nämner Lars Gustafsson ett astma-KOL-projekt med patienter i primärvården.  - I en del av detta projekt undersöker vi olika metoder att särskilja dessa sjukdomar, som kan ha likartade symtom men kräver olika behandling. I en annan del studerar vi patienternas livskvalitet, berättar han.  Med detta angreppssätt kan det, enligt Lars Gustafsson, vara svårare att få fram snabba resultat än med traditionell medicinsk forskning.  I sin utvärdering efterlyser experterna en genomgång av den forskarutbildning Centrum för allergiforskning har använt för att få fram doktorander till olika projekt.  - En sådan utvärdering är inplanerad redan efter sommaren, och den ska göras av en grupp med internationellt deltagande, säger Lars Gustafsson.  Han pekar också på rena felaktigheter i rapporteringen av Vårdalsstiftelsens satsning på Centrum för allergiforskning.  - I pressen har det stått att Vårdalstiftelsen skulle ha satsat nästan alla sina pengar på Centrum för allergiforskning. I själva verket har bara 15 procent av de satsade medlen på allergiforskning gått till oss. För detta har man fått ett tvärvetenskapligt doktorandutbildningsprogram med 21 doktorander. Det tycker vi är en mycket god utdelning på satsade pengar, säger Lars Gustafsson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev