Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag18.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Chefer önskar inget nationellt familjeläkarsystem

Publicerad: 30 September 2003, 11:38

De ledande cheferna inom primärvården vill inte ha ett nationellt familjeläkarsystem. Det framgår av den framtidsvision som nätverket Primärvårdsforum arbetat fram.


Förra hösten presenterade den så kallade Protosgruppen, med representanter för Svenska distriktsläkarföreningen, DLF, Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, och Svenska privatläkarföreningen, SPLF, ett förslag till ett nytt nationellt familjeläkarsystem.  Systemet, som ska vara reglerat i lag, bygger på att hela befolkningen listar sig hos en egen läkare. Samma villkor för uppdrag och ersättning ska gälla oavsett om verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi.  Förespråkar inte remisstvång  Nu har också Primärvårdsforum, som består av landstingens primärvårdsdirektörer och andra ledande chefer inom primärvården, lagt fram sin bild av den framtida primärvården. Här finns emellertid inga tankar om ett listnings- och ersättningssystem på nationell nivå med. Istället trycker man på att uppdraget inom primärvården måste fastställas av landstingen och regionerna - inte av staten.  - De lokala förutsättningarna måste återspeglas i uppdraget, och de lokala politiska organisationerna har självklart den tydligaste bilden av hur det ser ut på olika håll, säger Anders Paperin, samordnare i Primärvårdsforum och utredare i Landstinget Dalarna.  Primärvårdsforum vill uppnå en bättre tillgänglighet genom bland annat flexiblare öppettider, fler kontaktvägar och ett mer utpräglat teamarbete. Dessutom ska resurser föras över från sjukhusen till primärvården, som bör vara den första linjen i hälso- och sjukvården. Vårdcentralerna ska kunna ta emot hela befolkningen och vid behov slussa patienter vidare till sjukhusspecialister.  - Men även om många redan nu är för ett remisstvång är detta inget vi förespråkar i första hand, säger Anders Paperin.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev