Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Cozaar minskade risk för stroke, men inte för hjärtinfarkt eller död

Publicerad: 21 mars 2002, 07:03

ACC 2002: Patienter med högt blodtryck och förstorad vänsterkammare har större nytta av att behandlas med angiotensin 2-antagonisten Cozaar än med den nuvarande standardbehandlingen med en betablockerare, visar den svenska Life-studien. Men riskminskningen gäller bara stroke. Ingen signifikant skillnad uppnåddes när det gäller dödligheten eller antalet hjärtinfarkter.


Patienter med måttligt förhöjt blodtryck och en förstorad vänsterkammare är en stor grupp. Enligt överläkare Björn Dahlöf, som koordinerat den huvudsakligen skandinaviska studien och som presenterade den på hjärtläkarkongressen ACC:s sista dag i Atlanta, uppfyller drygt 20 procent av alla hypertonipatienter de kriterier som ställdes upp för att få vara med i Life.  I dag behandlas många av dem med ACE-hämmare, betablockerare och vattendrivande diuretika. Men det är framför allt betablockerare och diuretika som varit förstahandsvalet för dessa patienter, eftersom denna behandling visat tydlig effekt, framför allt genom en lägre risk för stroke.  Målet med Life-studien var att för första gången visa att risken för hjärtinfarkt går att minska för patienter med vänsterkammarhypertrofi. Det målet har man inte uppnått. I resultaten syns ingen minskad risk för hjärtinfarkt, eller en minskad mortalitet i gruppen som fick angiotensin 2-antagonisten Cozaar (losartan) jämfört med patienterna som fick betablockeraren Tenormin (atenolol).  Däremot uppnåddes en kraftigt minskad risk för stroke. Genom att behandla 4 600 patienter med Cozaar i stället för Tenormin i fyra år, förhindrades 80 fall av stroke.  Ett annat positivt resultat av Life-studien var att Cozaar-behandlingen ledde till 78 personer undvek att utveckla diabetes, jämfört med gruppen som fick Tenormin.  - Det intressanta med Life-studien är att man för patienter med vänsterkammarhypertrofi för första gången testat en ny behandlingsmetod mot en etablerad, och visat positiva resultat, säger professor Lars Rydén från Karolinska sjukhuset i Solna.  På onsdagskvällen var han moderator vid ett möte i Atlanta för svenska läkare, arrangerat av läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dohme, som säljer Cozaar.  Enligt Lars Rydén kommer Life att få mycket stora konsekvenser. Han ser enbart ekonomiska skäl till att inte ge hypertonipatienter med förstorad vänsterkammare behandling med en angiotensin 2-antagonist.  Detta trots att ACE-hämmare teoretiskt sett, förmodligen har samma gynnsamma effekt, men till ett lägre pris.  - Om vi håller oss till vad vi vet från olika studier så vet vi nu att Cozaar är bättre i vissa avseenden än betablockerare. Det är inte visat på samma sätt för ACE-hämmare, säger Lars Rydén.  Han säger sig samtidigt förstå att ledamöterna i många läkemedelskommittéer nu kommer att ställas inför svåra överväganden. En årsbehandling med Cozaar kostar i dag 2 600 kr. En årsbehandling med Tenormin 332 kronor. Eftersom det kanske handlar om 20 procent av 800 000 hypertoniker i Sverige, är den potentiella merkostnaden för Cozaarbehandlingen omkring 370 miljoner kronor per år.  Men hälsoekonomi handlar inte bara om kostnader utan också om hur mycket lidande och sjukvårdskonsumtion en ny behandling kan minska.  Enligt Björn Dahlöf finns hälsoekonomiska data insamlade från studien som är under bearbetning och som kommer att publiceras. Då kommer den diskussionen att få en bättre grund.  Professor Lars Wallentin från Akademiska sjukhuset i Uppsala är också positiv till Life-studiens resultat, om än inte lika översvallande som Lars Rydén.  - Resultaten visar en lägre risk för stroke, men inte för hjärtinfarkt, och det måste naturligtvis vägas mot den ökade kostnaden. Vi vet ännu inte om ACE-hämmare kan göra samma sak, även om det finns studier som pekat i den riktningen, säger Lars Wallentin.  Resultaten från Life har färdats snabbt över jordklotet och bara några timmar efter presentationen i Atlanta kunde distriktsläkare Anders Hernborg från Laholm, ledmot av läkemedelsrådet i Svensk förening för allmänmedicin, ge kommentarer per telefon.  Han anser att man ska vara försiktig med att extrapolera resultaten i Life-studien till andra angiotensin 2-antagonister eller ACE-hämmare.  Han påpekar också att den minskade risken för diabetes kanske inte är en positiv effekt av losartan, utan en negativ effekt av atenolol. Betablockerare har i andra studier visat en tendens att utlösa diabetes.  - Utan att förringa resultaten tror jag det är klokt med några månaders intensiva diskussioner om hur dessa ska påverka vår förskrivning, säger Anders Hernborg.  ...................................................  Lifestudien i siffror  - händelser, antal drabbade personer  Läs listan så här: Först står händelsen, sedan antalet drabbade bland dem som behandlades med Losartan, antal drabbade som behandlades med Atenolol, och sist p-tal.  Händelse, Losartan, Atenolol, p-tal  Mortalitet, 204, 234, NS  Stroke, 232, 309, 0,001  Hjärtinfarkt, 188, 198, NS  Sammanlagt, 508, 588, 0,021  Nya diabetiker, 241, 319, 0,001

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev