Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

”Cyniskt att ha en lag som pressar ut patienter”

Publicerad: 13 mars 2013, 12:35

Utan en helhetslösning som ger äldre och sjuka bättre stöd kommer sjukhusen fortsätta att ha problem med kvarliggare. En ny rapport ger förslag på lösningar.


Äldrevården beskrivs ibland som illa organiserad, den ena handen vet inte vad den andra gör medan gamla­ och sjuka åker jojo in och ut på akutsjukhusen. Därför måste hemsjukvård och primärvård få ett ökat ansvar, anser Ulla Gurner, mångårig utredare på stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm.

– Det är inte landstingen ensamma som ska lösa problemen med de äldres återinläggningar. Vi behöver i stället en långsiktig satsning som utvecklar samarbetet mellan vårdcentral, hemsjukvård och äldre­omsorg. I dag skrivs patienter ut från sjukhusen till ingenting. Hemsjukvården är så åtstramad och vårdcentralerna tar inte sin del av ansvaret, säger hon.

Hon är en av författarna bakom en analys som nyligen lämnades till socialdepartementet som ett led i regeringens äldresatsning.

Studien belyser många av de problem som gör att äldre slussas runt i vården och kommer i kläm när sjukhus, primärvård och kommun inte klarar av att vårdplanera och samordna. Den ger också förslag på ersättningsmodeller som leder till bättre vård av de äldre sjuka.

Ett av förslagen utgår från att vård- och omsorgsbehov får en gemensam budget där flera olika vård­aktörer ingår. Detta skulle förhindra onödiga och parallella insatser.

En annan modell innebär att ersättning ges för hela vårdepisoder, från akuta insatser till eftervård. Något som passar vid vård av en speciell diagnos, exempelvis höftledsoperationer.

I en tredje variant får en vård­aktör med allmänmedicinsk eller geriatrisk kompetens befogenhet och ansvar att bedöma och koordinera all den vård och omsorg som den äldre behöver.

I dag pågår en rad samarbetsprojekt runt om i landet i syfte att förbättra vården i övergången mellan de olika­ huvudmännen. Men dem ger Ulla Gurner inte mycket för.

– Nej, det lappas, lagas och plåstras om. Men efter en tid är man tillbaka på ruta ett igen. Dagens stuprörstänkande måste ersättas av ett helhetsgrepp som utgår från både vård- och omsorgsbehoven. Detta är en stor fråga som våra politiker måste våga ta tag i, säger hon.

Ulla Gurner har aldrig varit någon förespråkare för dagens betalningsansvarslag. Hon tycker att den lämnar de äldre och sjuka i sticket, att ingen tar det fulla vårdansvaret.

– Det är cyniskt att ha en lag som pressar ut patienter från sjukhus när det sedan inte finns någonting utanför som tar hand om dem. Varför ska kommunerna ha ett betalnings­ansvar när exempelvis primärvården inte har det, undrar hon.

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev