Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Damp-forskare anmälda av känd kritiker för möjligt fusk

Publicerad: 22 April 2002, 12:12

Barnläkaren Leif Elinder ifrågasätter delar av Christopher Gillbergs och Peder Rasmussens forskning kring damp/ADHD. Sahlgrenska akademin ska nu göra en utredning kring forskningen på rektor Bo Samuels-sons uppdrag.


- Som särskoleläkare ser jag att alltfler barn klassas som utvecklingsstörda på felaktiga grunder med hjälp av damp/ADHD-diagnostiken. Därför är det viktigt att få utrett om den verkligen är korrekt gjord, säger Leif Elinder, som är barnläkare i Uppsala.  Sedan 1997 har han i debattartiklar i dags- och fackpress kritiserat forskningen som gjorts av Christopher Gillberg, professor vid Sahlgrenska universitetssjukhusets barn- och ungdomspsykiatriska avdelning, och Peder Rasmussen, överläkare vid barnneuropsykiatriska enheten på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Stundtals har debatten varit mycket inflammerad. Den nu aktuella anmälan har Leif Elinder gjort efter en genomgång av den forskning som gruppen kring Christopher Gillberg publicerat.  Leif Elinder anser att forskningen ytterst bygger på en långtidsuppföljning av 42 barn med diagnosen MBD, som sedan fått beteckningen damp, som Gillberggruppen följt sedan slutet av 1970-talet.  Enligt Christopher Gillberg och Peder Rasmussen har denna grupp i stort varit obehandlad från 1978 till 1993, då barnen undersöktes vid 22 års ålder.  Anser att frågorna har besvarats  Leif Elinder ifrågasätter bland annat att denna socialt mycket belastade grupp, som inte fått någon behandling av forskarna, troget inställt sig för flera undersökningar.  Peder Rasmussen anser att de flesta av Leif Elinders frågor redan är besvarade.  - Vår forskning har gett upphov till fyra doktorsavhandlingar med tjugo vetenskapliga artiklar. Allt har granskats av det svenska och det internationella vetenskapssamhället. Ingen har någonsin kommit med den här typen av ifrågasättande. Hur ska man överhuvudtaget värja sig mot anklagelser om att ha manipulerat originalprotokollen? säger han.  Rektor Bo Samuelsson vid Göteborgs universitet har bett Sahlgrenska akademin, en enhet för forskning och utbildning som består av de medicinska, odontologiska och vårdvetenskapliga fakulteterna, utreda frågan om huruvida Christopher Gillbergs och Peder Rasmussens forskning står i överensstämmelse med god forskningssed.  Ove Lundgren, professor i fysiologi, ska utreda ärendet.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev