Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Dampforskare fortsätter att vägra lämna ut sitt material

Publicerad: 2 September 2003, 11:49

Trots ett besök på Göteborgs universitet har Leif Elinder inte fått ut det forskningsmaterial kring damp/ADHD som han enligt en dom har rätt att se. En polisinsats rycker nu närmare samtidigt som universitetet har fått uppgifter om planer på att fysiskt hindra att materialet lämnas ut.


Kammarrätten har i en dom fastställt att barnläkaren Leif Elinder och sociologen Eva Kärfve har rätt att ta del av den damp/ADHD-forskning som genomförts av forskargruppen kring professor Christopher Gillberg. När Leif Elinder, den 26 augusti, besökte Göteborgs universitet för att ta del av materialet kunde emellertid inte universitetsledningen verkställa beslutet.  - Man beklagade att Christopher Gillberg och hans kollegor inte velat lämna ifrån sig sitt material. Efter vad jag förstår arbetar universitetsledningen på att lösa frågan. Samtidigt kan jag ju inte nöja mig med att kammarrättens beslut inte verkställs, säger Leif Elinder.  I kontakterna med kammarrätten har han blivit uppmanad att vända sig till Justitieombudsmannen, JO. På JO konstaterar byråchef Christer Sjöstedt att myndigheten inte har befogenhet att ålägga Göteborgs universitet vad det ska göra. Han säger också att JO redan i somras kritiserade universitetet för att inte ha handlagt ärendet korrekt, och fortfarande finns ett öppet ärende hos JO om vad som skett efter den dom i kammarrätten som säger att forskningsmaterialet ska lämnas ut.  Ska lämnas ut skyndsamt  - Tryckfrihetsförordningen säger att om det finns beslut om offentlighet av ett dokument så ska det ske genast eller så snart som möjligt. Vi brukar tolka det som att det ska ske inom en vecka, säger Christer Sjöstedt.  Det har nu gått drygt tre veckor sedan kammarrätten avvisade det senaste i raden av överklaganden och fastställde sin tidigare dom. Om inte Göteborgs universitet förmår verkställa beslutet kan det enligt Christer Sjöstedt bli aktuellt att pröva om enskilda tjänstemän på universitetet begått tjänstefel.  Uppgifter om fysiskt motstånd  Bengt Wedel, byråchef vid Göteborgs universitet, har efter kontakter med Christopher Gillberg och hans kollegor dragit slutsatsen att det finns planer på att fysiskt hindra personer som försöker komma in i arkivet där materialet förvaras.  - Ja, tyvärr är det så. Det lär finnas någon slags bevakning och beredskap att kalla in folk för att hindra att domstolsbeslutet verkställs, säger Bengt Wedel.  Detta är dock en uppgift som tillbakavisas av Kerstin Lamberg, controller på avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet.  - Vi använder inte fysiskt våld här och någon "skåp-kramning" är inte planerad. Däremot kommer vi inte att lämna ut dokumenten, säger Kerstin Lamberg.  Bengt Wedel har varit i kontakt med Kronofogdemyndigheten, men fått beskedet att den inte kan hjälpa till med handräckning eftersom materialet finns i universitets egna lokaler. Den enda möjligheten tycks därmed vara att universitetsledningen begär polishandräckning.  - Vi låter självklart inte saken bara bero, men en polisinsats kan skada så många och så mycket. Jag föreställer mig att rektor, som ju är utnämnd av regeringen, måste underrätta regeringen innan ett beslut om polisingripande fattas, säger Bengt Wedel.  Han är medveten om att ju längre tiden går utan att dokumenten kan lämnas ut, desto fler blir frågorna om huruvida Göteborgs universitet förmår verkställa kammarrättens dom.  - Vi kommer inte att acceptera ytterligare tre veckors vägran, säger Bengt Wedel.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev