Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Danderyd prickas för bristande IT-säkerhet

Publicerad: 2 oktober 2014, 04:30

Foto: Johan Edelgren.

IT-säkerheten för medicinteknisk utrustning behöver bli bättre i Stockholm i allmänhet och på Danderyds sjukhus i synnerhet, anser landstingsrevisorerna. (Uppdaterad)


Landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting har i en speciell rapport granskat IT-säkerheten i nätverksansluten medicinteknisk utrustning, MTU, vid flertalet av länets sjukhus. Av rapporten, som i dagarna lämnades över till landstingsstyrelsen och de respektive sjukhusstyrelserna, framgår att revisorerna är långt ifrån nöjda.

Generellt ser revisorerna brister i samordning och roller vad det gäller IT-säkerheten i hela landstinget och skriver följande i rapporten:

”Styrningen är i dag till stor del beroende av informella processer och individuella insatser vilket leder till en ökad risk för IT-säkerheten i MTU.”

Men även om revisorerna skriver att den otydliga ansvarfördelningen mellan akutsjukhusen och landstingets centrala IT-funktion har lett till en ”suboptimering” så är det särskilt ett sjukhus som utmärker sig.

Danderyds sjukhus.

Här saknas det enligt rapporten en specifik riskhanterare för MTU och det saknas tydliga avtal mellan sjukhuset och landstinget centralt vilket bland annat skapar problem vid avbrott. Enligt de intervjuer som revisorerna genomfört har samverkan mellan sjukhuset och landstinget i stort präglats av ett informellt lokalt arbetssätt och upparbetade informella kontaktvägar. Danderyds sjukhus uppger också att ärendehanteringen dras med långa svarstider och revisorerna sammanfattar att:

”Detta upplevs som besvärande då MTU ofta spelar en väsentlig roll ur ett patientsäkerhetsperspektiv.”

På Danderyds sjukhus välkomnar man rapporten men tillbakavisar samtidigt att det som står i den skulle innebära problem just nu.

– Självklart så hanterar vi det, det är inte så att vi står helt handfallna. Vi har rutiner. Men, precis som det står i rapporten, så behöver de formaliseras ännu mer, säger Erik Hägerdal, chef för medicinsk teknik vid Danderyds sjukhus, till Dagens Medicin.

Han påstår att det som beskrivs i rapporten inte är ett IT-problem i dag, men att det kan bli om ingenting görs åt saken.

– Det är där den här rapporten hamnar väldigt bra, en extern part pekar på vad som behövs förbättras för att kunna möta framtiden.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev