Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Datainspektionen kräver bättre skydd av journaler

Publicerad: 17 mars 2005, 14:51

Datainspektionen kritiserar sjukvården för alltför öppna journalsystem. I Västerbottens läns landsting har alla läkare och sjuksköterskor tillgång till all journalinformation.


Den pågående utvecklingen mot "en patient - en journal" leder till att fler anställda än tidigare har tillgång till patientjournalerna.

- Det kan innebära en risk för patientens integritet, säger Evalena Ödman, jurist på Datainspektionen.

Datainspektionen genomförde under 2004 en särskild tillsyn av hur sjukvården behandlar personuppgifter, se Dagens Medicin nr 50/04. Sju landsting har granskats genom tillsynsbesök.

- Vi ville bland annat se hur långt man har kommit med planerna på "en patient - en journal", säger Evalena Ödman.

I strid mot vårdregisterlagen  Ett av de landsting som besöktes var Västerbottens läns landsting, som håller på att införa journalsystemet Systeam Cross i hela landstinget. Landstingsledningen har fattat principbeslut om att varje patient ska ha en enda journal, och att alla läkare och sjuksköterskor ska ha läsrättighet i alla journaler.

Det beslutet kritiseras av Datainspektionen, som menar att en så vid läsrättighet inte stämmer överens med vårdregisterlagen. Bara den som behöver journalinformationen för att göra sitt jobb ska ha direktåtkomst till den, enligt lagen.

- Sjukvården måste avgöra internt vilka som behöver ha tillgång till journalerna. I Västerbotten kunde vi inte se att man hade gjort en sådan analys, säger Evalena Ödman.

Datainspektionen anser inte att det räcker att landstingen har regler för vem som får gå in i vilken journal. Det bör också finnas tekniska avgränsningar, till exempel med hjälp av behörigheter för olika yrkesroller.

Juridiska läget under utredning  Man riktar dock inga krav på förändringar av journalsystemet i Västerbotten, bland annat därför att det juridiska läget när det gäller patientuppgifter är under utredning.

- Vi skickar våra beslut till patientdatautredningen, som har i uppgift att se över regelverket kring patientuppgifter, säger Evalena Ödman.

Ledningen i Västerbottens läns landsting har tagit intryck av Datainspektionens utlåtande.

- Vi har skärpt till vårt regelverk, och ökat kontrollen av loggfiler efter Datainspektionens besök, säger Torkel Åberg, chef för staben för verksledning.

- Men det är uppenbart att det här är en gråzon, där samhället ännu inte har bestämt sig för vad som ska gälla.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev