fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

De vill se pengar till konkreta satsningar

Publicerad: 18 september 2013, 05:00

Hur tycker du att pengarna som regeringen satsar ska användas? Dagens Medicin har ställt frågan till specialister och patientföreningar.


Mona Landin-Olsson, ordförande i Svensk förening för diabetologi:

– Det är väldigt viktigt att pengarna går till projekt som är nära verksamheterna och brukarna. Inte till utredningar som ska göras av logistiker och ekonomer. Unga diabetiker mellan 15 och 25 år är en grupp där det behöver göras mer för att hjälpa dem i övergången mellan barnkliniken och vuxenkliniken. Det kan handla om riktade ungdomsmottagningar eller någon typ av verksamheter som ligger mittemellan. Pengarna skulle också kunna användas för att skapa möjligheter att få en second opinion hos en diabetesspecialist om man är missnöjd med bemötandet på sin vård­central. Det skulle handla om att skapa kompetenscentra dit både patienter och distriktsläkare kan vända sig.

Lena Flyckt, ordförande i Svensk psykiatrisk förening:

– Pengarna ska inte gå till över­gripande stimulansprojekt där man får söka medel till olika aktiviteter. Pengarna borde i högre utsträckning spenderas på utbildning till professionen. Inom psykiatrin behöver vi utbilda vård- och stödsamordnare som finns närmast patienten och ser till att fånga upp patientens behov av vård och stöd. Samordnaren ser till att patienterna får allt de behöver och att de får en rehabiliteringsplan. Det behövs en nationell utbildning till dem som ska utföra detta. Det kan handla om mentalskötare, sjuksköterskor eller möjligen kuratorer. Detta kommer att tydliggöra rollfördelningen i psykiatrin och sätta patienternas behov i centrum.

Inger Ros, ordförande i Riksförbundet Hjärtlung:

– Är det någonting som fungerar dåligt i dag så är det vården för kroniker. Det viktigaste är att vi får en fungerande vårdkedja. Vården måste se hela människan och inte dela upp patienterna i stycken och bitar. Hjärtsjuka får i dag mycket snabba insatser i det akuta skedet, men får ofta vänta länge på rehabilitering när de har lämnat sjukhuset. Det behövs en satsning på hela rehabiliteringskedjan. När det gäller lungsjuka vill vi se en satsning på astma- och kol-mottagningar i primärvården där patienterna får komma direkt till specialister. Det behövs också en satsning på att få sjukvården för de kroniskt sjuka patienterna att fungera jämnt över hela året. I dag ska du inte bli sjuk på sommaren för då får du vänta till hösten på din rehabilitering.

Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet:

– Det är jättebra att man nu gör en satsning på kronikerna. Prio ett om jag vore socialminister vore att satsa på de två områden där vi har de största ohälsotalen. Det handlar om personer med sjukdomar i rörelse­organen, inklusive kronisk smärta, och det handlar om personer med psykiska funktionshinder. I dag står dessa två grupper för två tredjedelar av ohälsotalen. Man ska inte smeta ut detta över allt och alla så att det nästan inte blir något till någon. I stället ska man göra en riktad satsning på de grupper som kostar mest.

Relaterat material

Storsatsning på kronikers vård

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev