Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Debattörer besvikna över uteblivet svar om dödshjälp

Publicerad: 13 April 2010, 13:52

Med en väl fungerande palliativ vård kommer frågan om dödshjälp att ”lösa sig”. Det trodde flera av debattörerna vid en konferens i går, måndag.


Att frågan om läkarassisterat självmord nu diskuteras öppet är viktigt, det är en förutsättning för utvecklingen den palliativa vården. Det var diskussionsdeltagarna ense om när den Nationella konferensen i palliativ vård bjöd in till paneldebatt. Rubriken var Dödshjälpsdebatten och den palliativa vården och frågan om dessa hörde samman.

– Debatterna hänger ihop, men en väl utvecklad palliativ vård skulle dämpa dödshjälpsdebatten. Det skulle bli lugnare, sade riksdagsledamot Barbro Westerholm (fp), som även sitter i Smer, Statens medicinsk-etiska råd.

juksköterskan Anette Henriksson från Dalens palliativa enhet i Stockholm höll med och menade att debatten i dag fokuserar för lite på omvårdnadsfrågorna.

– Om vi utvecklar den palliativa vården så att människor vet att de kan känna sig trygga den sista tiden i livet kommer kopplingen mellan dödshjälp och palliativ vård att bli svagare. Jag har under 15 år mött ytterst få fall där patienter uttryckt önskan om att få dödshjälp, sade hon.

Sjukhusprästen Daniel Brattgård, även han ledamot i Smer, samt Nils Lynöe, professor i medicinsk etik, framhöll patientens egen rätt att, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, själv bestämma över vilken vård denna vill ha och att sjukvården inte ska överbehandla patienter som är nära döden. De underströk också vikten av tydliga regler för vad sjukvårdspersonalen får och inte får göra i denna vård.

– När det gäller läkarassisterat självmord så berör detta en liten grupp patienter som är beslutskapabla. Om en läkare förskriver läkemedel som patienten sedan tar själv för att avsluta sitt liv måste läkaren få veta vad som gäller rent juridiskt, sade Nils Lynöe.

Men att tillåta läkarassisterat självmord kan oroa många andra svårt sjuka, ansåg Marita Karlsson, överläkare i palliativ medicin i Linköping.

I sin forskning har hon sett att många cancersjuka är rädda för att läkare ska ha denna möjlighet.

– Man måste ta dessa patienter med i vågskålen i diskussionen, sade hon.

Det fanns i diskussionen även en besvikelse över att socialminister Göran Hägglund (kd) ännu inte svarat på den skrivelse som Smer skickade till regeringen 2008 och där rådet efterlyste tydligare riktlinjer vid vård i livets slutskede.

– Skrivelsen var ställd till socialministern men något svar har Smer ännu inte fått, sade Daniel Brattgård.

Relaterat material

Döende patienter får inte smärtlindring i svensk vård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev