måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Dement behöver inte säga ja till journalkoll

Publicerad: 7 mars 2014, 13:52

Den som vårdar en patient som permanent saknar beslutsförmåga behöver snart inte längre patientens godkännande för att ta del av journalen hos en annan vårdgivare.


I dag är det vanligt att patienter vårdas och behandlas av olika vårdgivare som kan verka inom landsting, kommun eller den privata sektorn.

Patientdatalagen som kom 2008 öppnade för så kallad sammanhållen journalföring som innebär att en vårdgivare kan ta del av patientens journal hos en annan vårdgivare, om de båda är anslutna till systemet.

Syftet är att minska risken för exempelvis felbehandling, onödiga undersökningar eller onödiga provtagningar.

Sammanhållen journalföring kräver dock patientens uttryckliga samtycke – om inte patienten är akut sjuk i ett livshotande tillstånd och därmed tillfälligt beslutsoförmögen.

Men när det gäller patienter som är mer permanent beslutsoförmögna, exempelvis på grund av demens, har lagen inte gjort något undantag från samtyckesregeln, vilket många läkare har kritiserat. Gamla, sköra och multisjuka patienter med kognitiv nedsättning har inte kunnat sätta sig in i vad sammanhållen journalföring innebär, och därmed har sådan inte heller varit möjlig.

Regeringen vill nu att lagen ändras. Den som vårdar en patient som ”inte endast tillfälligt” saknar förmåga att ta ställning till sammanhållen journalföring ska inte behöva ha patientens godkännande för att dela journaluppgifter, om det inte är uppenbart att patienten är negativ.

Patientens inställning ska dock ”så långt som möjligt klarläggas”, skriver regeringen i sin lagrådsremiss.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2014.

SARA RÖRBECKER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev