Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Den kliniska forskningens framtid utreds av regeringen

Publicerad: 30 mars 2005, 13:30

Regeringen vill utreda den kliniska forskningens framtid. Regeringen aviserar också nationella initiativ för att samla landets biobanker och stimulera fler kliniska läkemedelsprövningar.


I den forskningspolitiska propositionen skriver regeringen att den kommer att tillsätta en utredning för att utreda den kliniska forskningens situation. Forskningens kvalitet, organisation och finansiering är några av frågorna som ska genomlysas. Utredningen ska ta hänsyn både till forskningens och till hälso- och sjukvårdens behov och villkor.

- Sverige skulle kunna vara världsledande i klinisk forskning idag. Men det är alldeles för svårt att vara både kliniskt verksam och att bedriva internationell forskning, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor på Karolinska institutet.

Efterlyser särskilda tjänster  Hon efterlyser särskilda tjänster som gör det möjligt att kombinera arbete i hälso- och sjukvården med forskning och meritvärderingssystem som gör det lönsamt för personal i hälso- och sjukvården att forska.

Richard Bergström, vd i Läkemedelsindustriföreningen, delar den analysen.

- De hinder vi framför allt ser är sjukvårdshuvudmännen. De läkare som skulle vilja delta i forskningen säger sig inte ha tid och de premieras inte av sina arbetsgivare, säger han.

- Hälso- och sjukvården är så produktionsinriktad i dag att personalen inte har möjlighet att vara med i forskningen. Sjukvårdshuvudmännen måste allvarligt fundera över hur de ska göra det möjligt för intresserade läkare och andra att forska och kombinera detta med klinisk praktik.

Färre läkemedelsprövningar  I propositionen noterar regeringen att antalet kliniska läkemedelsprövningar minskat i Sverige under de senaste åren.  Ett sätt att stimulera fler prövningar i Sverige skulle enligt regeringen kunna vara att skapa en nationell centrumbildning som har översikt över landets alla kliniska läkemedelsprövningar. Centrumbildningen skulle dels kunna serva läkemedelsföretagen med ett brett patientunderlag, dels vara en mötespunkt för de som beställer, utför och finansierar läkemedelsprövningar.

I forskningspropositionen aviserar även regeringen att det kan behövas ett "nationellt initiativ" för att skapa en central struktur för landets biobanker.

Något som välkomnas varmt av Richard Bergström:

- Här har vi verkligen möjlighet att bli unika i världen, om vi kunde få till stånd ett gemensamt biobankssamarbete. Det sker så mycket i de 15 biobankerna ute i landet, men samtidigt spretar arbetet fruktansvärt mycket.

Önskar gemensamt register  Richard Bergström ser framför sig en gemensam administration och ett gemensamt register för de regionala biobankerna.

- Själva idén med biobanker är att du har tillgång till ett material som du kan korskoppla till en vårddokumentation, så att du i efterhand kan identifiera en person som har en viss genetisk uppsättning och kontakta den för att delta i en klinisk prövning. Men för att det ska vara möjligt krävs att du har ett gemensamt handhavande av kodnycklar.

Forskningspropositionen föreslår också satsningar på flera utpekade områden inom medicinsk forskning:

-Särskilda pengar öronmärks för forskning om övervikt, kost och fysisk aktivitet, för forskning om sjukfrånvaro, för forskning om kulturens betydelse för folkhälsan och för forskning om barns hälsa i ett samhällsperspektiv.

-Nyttan av behandlingar inom alternativ- och komplementärmedicin ska utvärderas vetenskapligt.

-Riskerna med elektromagnetiska fält ska undersökas.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev