Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Den nya neurologin - så drar vi nytta av framstegen

Publicerad: 23 februari 2011, 10:50


Temadag onsdag den 10 november

De neurologiska sjukdomarna hör till de folksjukdomar som orsakar  mest lidande och störst kostnader för sjukvården och samhället. Tidigare  har det funnits begränsade möjligheter till behandling, men nu börjar  de senaste årens medicinska framsteg ge resultat, såväl när det gäller  effektiva läkemedel, kirurgi som interventionell neuroradiologi.

Detta  ställer nya krav på prioriteringar och organisation av sjukvården – både  kring det akuta omhändertagandet och kronisk behandling av patienter  med diagnoser som stroke, MS, Parkinsons sjukdom och epilepsi.

Dagens Medicin bjuder in till en aktuell temadag med ett angeläget  program som ger:

■ En orientering av kunskapsläget inom neurologins stora  diagnosområden – behandlingsmöjligheter i dag och förväntade framsteg om  hörnet.
   ■ Utbyte av erfarenheter kring nya modeller och arbetssätt för att  skapa fungerande och effektiva vårdprocesser från det akuta  omhändertagandet till kronisk behandling.
   ■ Diskussion om behov och prioriteringar. Vad och vem avgör vilka  patienter ska få tillgång till de nya behandlingarna? Hur skapar vi  rättvisa system som styr resurserna till dem som har störst behov?

Seminariet har ägt rum.

Praktisk information:

Datum: Onsdagen den 10 november 2010, kl 9.30-17.00. Registrering från 9.00.
Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm.
Kostnad: 895 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin,  samt medlemmar i Svenska neurologföreningen,  Svensk neurokirurgisk förening och Riksföreningen för neurosjuksköterskor. Ordinarie pris: 1 195 kronor + moms.
Kontakt: Maja Florin, 08-566 241 06 eller e-post
 Utställarinformation: Annika Östholm, 08-566 241 13 eller e-post

Program:

09.00 Registrering och frukost

9.30 Välkommen till Neurologidagen 2010.

9.40 Den nya neurologins väg ut i kliniken – så drar vi nytta av framstegen.
Talare: Sten Fredrikson, professor i neurologi, Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge.

10.10 Diagnos i fokus: Nya framsteg och genombrott som förändrar villkoren för vård och behandling på neurologins stora diagnosområden.

Stroke: Så optimerar vi handläggning och organisation för att ge fler tillgång till akut strokebehandling.
Talare: Nils Wahlgren, chef för strokeprogrammet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Epilepsi: Nya möjligheter vid behandling av svår epilepsi.
Talare: Elinor Ben-Menachem, professor i neurologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

MS: Introduktion av nya MS-terapier i klinisk användning.
Talare: Jan Lycke överläkare, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Parkinsons sjukdom: Behandling av svår Parkinsons sjukdom - aktuella och kommande alternativ.
Talare: Håkan Widner, adj professor, överläkare, neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund.

12.00 Lunch.

13.00 Den nya neurologin - patientens perspektiv.
Mia Godin drabbades av en svår neurologisk sjukdom när hon var 31 år. Hon berättar vad nya behandlingsmöjligheter har betytt för hennes liv.
Talare: Mia Godin.

13.20 Utveckling av evidensbaserad behandling – kvalitetsregister, behandlingsriktlinjer och andra metoder för kunskapsstyrning. Vad finns i dag och vad behöver vi?
En diskussion om vilka verktyg som behöver utvecklas för att kunna göra rätt prioriteringar och rätt fördelning av resurser inom den neurologiska vården.
Medverkande: Jan Hillert, ansvarig för MS-registret, Staffan Lindblad, KUR-projektet, Karolinska universitetssjukhuset, Ingela Nilsson-Remahl, ordförande Svenska neurologföreningen, Kristina Eklund, projektledare, enheten för nationella riktlinjer, Socialstyrelsen, Ulf-Johan Olson, utredare, UV-partner.

14.20 Hälsoekonomens perspektiv: Utmaningar i hälsoekonomiska bedömningar inom neurologin. Vad avgör vilken patient som ska få tillgång till olika typer av behandlingar.
Talare: Ulf Persson, vd IHE, Institutet för hälsoekonomi, adjungerad professor i hälsoekonomi, Lunds universitet.

14.50 Kaffe.

15.20 Från akut omhändertagande till kronisk behandling – metoder för att skapa fungerande och effektiva vårdprocesser.
De flesta patienter med neurologiska sjukdomar lever i många år med sin sjukdom. En panel med representanter från olika delar av den neurologiska vården delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar hur behandling och omhändertagande kan förbättras i hela vårdkedjan.
Medverkande: Marco Brizzi, överläkare, strokecentrum, Skånes universitetssjukhus, Jan Lycke, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Eva Kumlien, överläkare, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

16.15 Paneldiskussion: Hur skapar vi rättvisa system som styr resurserna till dem som har störst behov?
Medverkande:  Roger Lindahl, t f generalsekreterare Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Jonas Andersson (Fp), regionråd Västra Götalandsregionen, Ewa Samuelsson, (KD) bitr borgarråd, Stockholms kommun med ansvar för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor, Lena Nilsson, verksamhetschef, neurorehabiliteringen, Stora Sköndal, Håkan Widner,  professor, överläkare, neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund.

17.00 Seminariet avslutas.

Partner:

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev