Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Den unga psykiatriska patienten - var går gränsen?

Publicerad: 25 februari 2011, 09:00


Psykiatridagen 2010 onsdagen den 22 september

I vård och omhändertagande av barn, ungdomar och unga vuxna med psykiska problem eller psykiatriska diagnoser finns det många gränser att gå över och hantera. Det gäller gränsen mellan barn och vuxenpsykiatri, mellan olika vårdformer, mellan primärvård och BUP. Och så den ofta diffusa gränsen mellan sjukt och friskt, mellan normal utveckling och det som tippar över i psykisk sjukdom.

Dagens Medicin in bjuder in till Psykiatridagen 2010. En dag för diskussion och för nya tankar och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör vården av unga patienter inom psykiatrin.

Programmet har utformats i samarbete med Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Svenska psykiatriska föreningen, Sveriges psykologförbund och Psykiatriska riksföreningen.

Seminariet har ägt rum.

Praktisk information

Datum: Onsdagen den 22 september 2010, kl 10.00-17.00.
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm.
Kostnad: 1 395 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin, samt medlemmar i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Svenska psykiatriska föreningen, Sveriges psykologförbund och Psykiatriska riksföreningen.
Ordinarie pris: 1 995 kronor + moms.
Kontakt: Åsa Uhlin, 08-566 241 34 eller e-post
Utställarinformation: Annika Östholm, 08-566 241 13 eller e-post

Program

9.30 Registrering, kaffe.

10.00 Välkomna!
Dagens Medicin utvecklingsredaktör Åsa Uhlin hälsar välkommen.

10.05 Depression hos tonåringar: Vad hände sedan?
Hur mår de ungdomar som var deprimerade som tonåringar när de trätt in i vuxenlivet? Professor Anne-Liis von Knorring presenterar färska resultat från sin långtidsstudie av deprimerade ungdomar och ger också en översikt över var forskningsläget står i dag när det gäller unga och depression.
Talare: Anne-Liis von Knorring, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet.

10.50 Vad är normalt? Om barnen med uppmärksamhetsproblem.
En allt större andel av barnen i skolan i dag har någon form av uppmärksamhets- eller koncentrationsproblem. Hur bemöter skola och vård dessa barn – och ligger felet hos barnen eller någon annanstans? Jenny Klefbom, psykolog med mångårig erfarenhet från BUP, diskuterar begreppet normalitet och behovet av tydligare ramar.
Talare: Jenny Klefbom, psykolog, Psykologkompetens.

11.20 Diskussion: Nedstämd och orolig – hur kan vi bromsa utvecklingen mot ökad psykisk ohälsa bland ungdomar?
Det finns allt fler tecken på att den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland flickor i tonåren, men även pojkar. Självmordsfrekvensen sjunker bland övriga åldersgrupper, men ligger kvar på samma nivå bland de unga. Vilken hjälp finns att få för ungdomar med psykisk ohälsa? Hur bemöts de i vården och i skolan? Går det att bromsa utvecklingen?
Panel: Anne-Liis von Knorring, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet, Örjan Salling, förbundsdirektör, Psykologförbundet, Lotta Partby, kurator, Gullmarsplans ungdomsmottagning, Anna-Lena Ingelhag, enhetschef, område psykiatri, Falköpings sjukhus och Astrid Lindstrand, psykiater och överläkare, allmänpsykiatriska mottagningen i Vällingby, Stockholms läns landsting.

12.00 Lunch

13.00 Så kan vi hjälpa unga med självskadebeteende.
Dialektisk beteendeterapi är en metod som visat sig vara framgångsrik när det gäller behandling av ungdomar som skadar sig själva eller visar annat destruktivt beteende. Intensiv behandling, acceptans och en icke-dömande attityd är viktiga ingredienser. Camilla Hallek och Maja Fläcke från BUP i Stockholms läns landsting berättar om metoden och de senaste utvärderingsresultaten.
Talare: Camilla Hallek, överläkare, och Maja Fläcke, psykolog, barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting.

13.30 Att sätta p för psykosen.
Att fånga upp en hotande psykos i tid och sätta in åtgärder är särskilt viktigt när det gäller unga. Inom Psykiatrin Nordväst i Stockholm drivs nu ett projekt som förhoppningsvis ska leda till en bättre långtidsprognos för dessa patienter.
Talare: Arne Stenstedt, överläkare och psykiater, samt Christine Johansson, psykolog, Psykiatrin Nordväst, Stockholms läns landsting.

14.00 Uppväxt med ADHD och mamma med bipolär sjukdom – Lindas berättelse.
Att ha en psykisk sjukdom och samtidigt orka vara förälder – det är svårt, ibland omöjligt. Linda har tidvis vårdats inom psykiatrin för diagnosen bipolär sjukdom och har också barn. Tillsammans med dokumentärfilmaren Maud Nycander, som gjorde filmen ”Sluten avdelning” som visades på tv i våras, diskuterar Linda hur det är att ha ansvar för en familj när man själv är sjuk – men också sin egen uppväxt som ett barn med ADHD.
Talare: Maud Nycander, dokumentärfilmare, Linda, patient.

14.45 Kaffe

15.15 Ett vinnande koncept: BUP och primärvården i samverkan.
Som ett sätt att arbeta med första linjens psykiatri har primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin i Landstinget Gävleborg utvecklat en modell som ska ge barn och ungdomar med psykisk ohälsa rätt insats på rätt nivå i rätt tid. Initiativet fick juryns specialpris i Dagens Medicins tävling Guldskalpellen 2010.
Talare: Helena Björkman, verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin, och Ingegerd Lantz, verksamhetschef, primärvårdens barn- och ungdomshälsovård, Landstinget Gävleborg.

15.50 Debatt: Insatser till ingen nytta – finns det en övertro på värdet av förebyggande program mot psykisk ohälsa?
SBU har nyligen presenterat en genomgång av de olika interventionsprogram som används i kommunerna för att förebygga psykisk ohälsa. De allra flesta metoder visade sig helt sakna vetenskapligt underlag. Är det över huvud taget värt att satsa på sådana program?
Panel: Ann-Charlotte Smedler, docent i psykologi och ordförande i SBU:s projektgrupp, Yvonne Andersson, Riksföreningen för skolsköterskor, Marian Jansson, barnpsykiater, Svenska skolläkarföreningen och Ingela Hagström, projektledare för projektet Förskolan som arena för föräldrastöd, Uppsala kommun.

16.40 Avslutning.

Partner:

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev