Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Deppiga tjejer har sämre kärl

Publicerad: 12 juni 2007, 08:59

Tonårsflickor som uppger att de är stressade eller deprimerade har sämre kärlfunktion än andra flickor. Olydiga killar däremot, har bättre blodkärl än andra. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin.


136 flickor och 112 pojkar i åldrarna 12 till 16 år ingick i studien. Barnen fick svara på frågor om sin psykiska hälsa, och svaren jämfördes sedan med undersökningar av deras blodkärl.

Det visade sig att de flickor som uppgav att de mådde psykiskt dåligt också i större utsträckning hade en försämrad kärlfunktion.

– Deras blodkärl var mindre elastiska och bland vuxna anses det vara ett tidigt tecken på begynnande åderförkalkning, säger författaren till avhandlingen, läkaren Walter Osika, i ett pressmeddelande.

Studien kan dock inte säkert fastställa att det är den sämre psykiska hälsan som orsakar de försämrade blodkärlen. Andra faktorer kan också tänkas spela in, till exempel föräldrarnas utbildningsnivå. Flickor vars föräldrar hade en lägre utbildning uppgav oftare att de mådde dåligt, och hade även en sämre kärlfunktion.

Samma förhållande mellan den psykiska hälsan och kärlfunktionen kunde inte ses hos pojkar. Däremot lade forskarna märke till ett annat samband. De pojkar som uppgav att de hade ett normbrytande beteende, var olydiga helt enkelt, hade ofta en bättre kärlfunktion.

– Högstadiekillar som själva uppgav att de till exempel inte gör som lärare eller föräldrar säger hade bättre kärlfunktion, men det går inte att dra några långtgående slutsatser. Det kan till exempel vara ett utslag av att killar och tjejer rapporterar sådant beteende olika i sådana här formulär, säger Walter Osika.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev