Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

”Det är i vardagen som frågorna blir smärtsamma”

Publicerad: 1 november 2013, 06:00

Samtal i grupp om viktiga livsfrågor kan vara till stor hjälp för patienter inom psykiatrin. Det tror företrädarna för en verksamhet i Årsta i södra Stockholm.


– Om man kan hitta mening i tillvaron trots svår sjukdom så påverkar det hur man mår. Meningsfrågan är en av de viktigaste i hälsorelaterad livskvalitet, säger Lars Christiansen, sjukhuspräst och psykoterapeut.

Tillsammans med sjukgymnasten Erika Hilli, också hon psykoterapeut, leder han en serie gruppsamtal om existentiella frågor på Psykiatrisk specialistmottagning Enskede-Årsta-Vantör i södra Stockholm. Samtalsserien är ett tillägg till den psykiatriska vården och erbjuds intresserade patienter, oberoende av diagnos eller symtom.

– Det är viktigt för både personal och patienter att påminna oss om att vi alla sitter med frågor om livet, det som människor varit upptagna med i alla tider, säger Petra Hohn, sjuksköterska och enhetschef. Hon införde samtalsserien för drygt tre år sedan.

– Många av våra patienter bär ett stort lidande och kan behöva ett erkännande om att de inte är ensamma, säger hon.Samtal utifrån sex teman Erika Hilli betonar att det här inte är en psykoterapigrupp. Formen är mer som en kurs, där man varje gång tar upp ett specifikt existentiellt tema. Valet av teman utgår från den amerikanske psykiatern Irvin Yaloms indelning av existentiella frågor i fyra fält: frihet, död, mening och ensamhet. På begäran av deltagarna har Erika Hilli och Lars Christiansen lagt till två teman, andlighet och hopp. För att få in en dynamik har de också tagit in motpoler som ofrihet, meningslöshet och gemenskap. Varje möte inleds och avslutas med en meditation, där Erika Hilli guidar deltagarna att fokusera på kroppen.

– Målet är att hjälpa deltagaren att landa i sig själv inför samtalet, säger Erika Hilli.

Sedan ger en av ledarna en introduktion till dagens tema, till exempel genom att berätta om en film eller berättelse som väcker tankar på temat. Därefter vidtar ett öppet samtal i gruppen. Diskussionen utgår från patienternas vardag, inte från teori.

– Det är i vardagen som de här frågorna blir smärtsamma och tydliga. Det kan handla om förluster av närstående, om att känna sig utanför på jobbet eller att man inte har den kontakt med barn eller föräldrar som man skulle önska, säger Lars Christiansen.
Mening i vardagen hänger ofta ihop med känslan av att vara en del av ett sammanhang.
– Det kan vara en stor sak att komma på att relationen till ett husdjur eller ett idrottsintresse
kan vara djupt meningsskapande.Eller att det betyder mycket att de som jobbar på Konsum känner igen mig, säger Lars Christiansen. Effekten svår att mäta I utvärderingar bland patienterna är gensvaret generellt positivt, många önskar fler samtal. De uppskattar också mötena över åldersoch könsgränser.

– Och de allvarliga ämnena verkar locka en del att berätta om saker som de aldrig pratat om förut. Det kan vara befriande, säger Erika Hilli.

Ofta har patienterna svårt att peka på konkreta förändringar direkt efter samtalsserien. Men
ett år efter gruppen anser de att samtalen påverkat deras psykiska hälsa positivt. Det visar preliminära resultat från en uppföljningsstudie som nu pågår på mottagningen.

ST-läkaren Pernilla Asp tycker att gruppen tillför ett forum där man får reflektera kring delar av livet där frågan ”varför” inte kan besvaras på ett enkelt sätt.

– Hos en del patienter är tankar kring existentiella frågor tydligt utlösande och där tror jag gruppen kan vara en särskilt värdefull del i behandlingen, säger hon.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev