Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Diabetes ökade risken för hjärtsvikt hos äldre kvinnor

Publicerad: 13 september 2004, 07:59

Hos kvinnor efter klimakteriet är diabetes den enskilda riskfaktor som mest ökar risken att drabbas av hjärtsvikt, särskilt i kombination med fetma eller försämrad njurfunktion. Det framgår av en studie publicerad i tidskriften Circulation.


Hjärtsvikt är vanligt förekommande bland kvinnor med kranskärlssjukdom, men vilka riskfaktorer som är de viktigaste har inte studerats särskilt mycket. Det är en del av bakgrunden till en studie utförd av forskare som arbetat med HERS-studien, som analyserade effekterna av östrogenbehandling av kvinnor efter klimakteriet.  HERS jämförde effekten av hormonbehandling med placebo. 2 391 kvinnor utan hjärtsvikt när studien inleddes ingick. De följdes i 6,3 år. Att få behandling med hormontillskott eller placebo påverkade inte risken för hjärtsvikt.  Under uppföljningstiden drabbades 237 kvinnor av hjärtsvikt. Nio riskfaktorer för hjärtsvikt identifierades. Diabetes var den starkaste; kvinnor med diabetes hade 3,1 gånger högre risk än de utan diabetes. Förmaksflimmer, mer än en hjärtinfarkt, dålig njurfunktion (kreatininclearance under 40 milliliter per minut), högt blodtryck, rökning och kroppsmasseindex BMI högre än 35 var andra starka riskfaktorer.  Riskfaktorerna samverkade. Kvinnor med diabetes och högt BMI eller låg kreatininclearance löpte 7-13 procent årlig risk för hjärtsvikt.  Forskarna konstaterar att diabetes ger den största riskökningen för hjärtsvikt bland kvinnor efter klimakteriet, som tidigare har kranskärlssjukdom. Särskilt stor var risken för dem som utöver diabetes hade andra riskfaktorer som dålig njurfunktion eller fetma.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev