onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Diabetiker ska också kunna få ett nytt hjärta

Publicerad: 21 november 2006, 19:45

Diabetiker utan komplikationer har nästan lika god långsiktig överlevnad som icke-diabetiker vid hjärttransplantationer. Därför bör diabetes inte vara en kontraindikation för att få ett nytt hjärta, anser amerikanska forskare.


Forskarna, som hör till bland annat Columbia University i New York, har tagit del av avpersonifierade patientuppgifter från drygt 19 500 personer, som alla hjärttransplanterades för första gången. Samtliga var över 18 år och fick sitt nya hjärta någon gång mellan 1 januari 1995 och 31 december 2005. Patienter som fick flera organ vid transplantationen har exkluderats ur studien.

Ungefär var femte patient, nära 3 700, var diabetiker. I syfte att gradera hur allvarlig diabetes patienterna hade delade forskarna in dem i grupper beroende på hur många diabetesrelaterade komplikationer de hade drabbats av.

Till sådana komplikationer räknades bland annat njurproblem, där gränsen drogs vid ett kreatininvärde över 2,5 mg/dl, kraftig fetma, där gränsen drogs vid ett BMI över 35, samt perifer kärlsjukdom, det vill säga nedsatt blodcirkulation i framför allt benen.

Samtliga patienter följdes fram till den sista februari 2006, vilket innebär att de följdes i genomsnitt drygt tre år. Då hade mer än var fjärde, drygt 5 300, av de hjärttransplanterade patienterna avlidit.

Räknat på ett annat sätt var den genomsnittliga överlevnaden efter hjärttransplantationen 10,1 år för dem som inte hade diabetes. För diabetiker som inte hade någon diabetesrelaterad komplikation var motsvarande långtidsöverlevnad 9,3 år.

För dem med allvarligare diabetes var utsikterna sämre. Patienter med en diabetesrelaterad komplikation levde i genomsnitt 6,7 år efter transplantationen. Två eller fler komplikationer kortade den genomsnittliga överlevnaden till 3,6 år.

Forskarna drar slutsatsen att den som har mindre allvarlig diabetes har nästan samma chans till långsiktig överlevnad efter hjärttransplantation som icke-diabetiker. Därför bör diabetes inte vara en kontraindikation för att få ett nytt hjärta.

Men för dem som lider av komplicerad diabetes bör stor kraft läggas på att hitta andra behandlingar än en transplantation, eftersom tillgången på donerade organ är begränsad. En sådan alternativ behandling är till exempel ett inopererat hjälphjärta.

Studien är publicerad i dagens nummer av Circulation.

Circulation 2006;114:2280–2287

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev