Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Dieten påverkar förändring av PSA-test

Publicerad: 12 december 2005, 09:20

Demografiska faktorer och livsstil kan enligt en amerikansk studie påverka tillförlitligheten hos PSA-test, som används för att hitta misstänkta fall av prostatacancer.


Förhöjda halter av enzymet PSA, prostataspecifikt antigen, är ett tecken på prostatacancer och ett högt PSA-värde leder till ytterligare utredningar. Men många hävdar att en hel del biopsier och andra undersökningar görs i onödan och att det därför är olyckligt att titta enbart på PSA-värdet vid ett enda tillfälle. Att mäta förändringshastigheten hos PSA-värdet är en vidareutveckling av testet.

Nu har forskare vid Cancer Research Center i Seattle, USA, undersökt hur snabbt PSA-värdet förändrades hos 3 341 amerikanska män utan prostatacancer. Syftet var att se om PSA-värdet var kopplat till livsstilsfaktorer och demografi.

Personerna i studien hade ingått som placebogrupp i en annan studie, som pågick i sex år, och hade fått sina PSA-värden mätta under den studien. De hade "friats" från prostatacancer genom en biopsi vid studietidens slut.

Forskarna fann att PSA-förändringshastigheten gick långsammare hos äldre män och hos dem som åt höga doser av kalciumtillägg. Hos män som åt kaloririk mat ändrades PSA-värdet snabbare än hos andra och hos afroamerikanska män var förändringen nästan dubbelt så snabb som hos vita amerikaner.

Forskarna drar slutsatsen att en rad faktorer påverkar PSA-förändringshastigheten på ett sätt som gör att den kliniska tolkningen av förändringen riskerar att bli fel.

Liksom en del tidigare studier visade denna studie också att PSA-värdet som sådant ökade med åldern och sjönk vid övervikt. Men även om dessa skillnader var signifikanta, sågs de som små och med liten betydelse för tolkningen av PSA-värdet.  Studien publiceras i januarinumret av tidskriften Cancer.

Studien är finansierad av National Instititutes of Health i USA och läkemedelsföretaget Glaxo Smithkline.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev