Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Digitalt formulär hoppas leda till bättre besök

Publicerad: 23 februari 2017, 10:00

Digitala ”Bättre besök” ska ge patienterna möjlighet att beskriva sina symtom och förväntningar innan ett läkarbesök. Nu pågår projektet på fyra vårdcentraler i Stockholmsområdet.


Ämnen i artikeln:

Digital vård

Under sex månader kommer vårdcentralerna att testa ”Bättre Besök”. Syftet med verktyget är att öka patientens delaktighet i besöket och den medicinska kvaliteten men även att avlasta stressade primärvårdsläkare. ”Bättre Besök” är skapat av Doctrin AB som samarbetar med Capio. Verktyget är inte integrerat i journalsystemet men däremot finns möjlighet att klippa och klistra mellan systemen.

Sedan starten i december har 1005 länkar till enkäten skickats ut till patienterna. Den sjuksköterska som tar emot telefonsamtalet från patienten gör bedömningen om länken ska skickas ut. Patienten får den via mail eller sms och kan fylla i enkäten hemma innan vårdcentralsbesöket.

Britt-Inger Kajnäs är regionchef för Capio Närsjukvård Stockholm. Hon och läkarna på vårdcentralerna upplever att patientens besök blir mer välplanerat, vilket skapar bättre förutsättningar i mötet mellan patient och vårdpersonal.

– När de kommer till läkarbesöket på vårdcentralen har de tänkt igenom sin hälsoproblematik, vilket ger bättre kvalitet på besöket.

Utfallet har varit övervägande positivt enligt henne.

– Patienterna känner sig delaktiga och det känns tryggt för dem att få svara i lugn och ro på frågorna.

Vilka begränsningar har verktyget?

– Vi följer upp och utvärderar fortlöpande, alla erfarenheter tas till vara i syfte att arbeta vidare med utveckling av verktyg och arbetssätt. Men det är ett stort antal frågor, man skulle kunna effektivisera och snäva in antalet, säger Britt-Inger Kajnäs.

Enkäten innehåller i snitt 38 frågor som tar cirka 5-10 minuter att fylla i. Informationen i formuläret sparas vilket innebär att patienten kan avbryta att fylla i enkäten för att återuppta det vid ett senare tillfälle.

Av de personer som får länken är det 72 procent som väljer att öppna den. Nästan alla som påbörjat enkäten, 91 procent, fyller i hela.

Positiva reaktioner från patienterna är dels att frågorna känns relevanta men också att de upplever sig som sedda från början. En negativ aspekt är att många frågor upplevs som snarlika.

– Det beror på att enkäten även ska fånga upp underdiagnostiserade åkommor som exempelvis psykisk ohälsa och då krävs det att liknande frågor ställs på lite olika sätt, säger Daniel Olsson som är vice affärsområdeschef Capio närsjukvård.

Projektet är nu halvvägs. Finns det något resultat som inte var förväntat?

– Den stora spridningen på åldrarna på de som fyllt i enkäten var en positiv överraskning. Den yngsta som svarat, förmodligen med lite hjälp, är sex månader och den äldsta 101 år.

EMILIA LARSSON

Ämnen i artikeln:

Digital vård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev