Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Diovan gav färre diabetes men ökade risk för hjärtinfarkt

Publicerad: 16 Juni 2004, 12:38

Det var ingen skillnad i effekt mellan angiotensin 2-receptorhämmaren Diovan (valsartan) och kalciumantagonisten Norvasc (amlodipin) på risken för hjärtsjuklighet och död. Diovan minskade risken för ny diabetes, men ökade risken för hjärtinfarkt. Det framgår av den så kallade Value-studien som presenteras online i tidskriften Lancet.


Studien finansierades av företaget Novartis och leddes av en styrgrupp där bland annat framlidne professor Lennart Hansson, Uppsala, ingick. 15 245 patienter, 50 år och äldre, med behandlat eller obehandlat högt blodtryck ingick i studien.  Det var en randomiserad, dubbelblind jämförelse av valsartan och amlodipin. Studien skulle pågå tills åtminstone 1450 patienter uppnått primär endpoint, som bestod av plötslig hjärtdöd, sjukvårdskrävande hjärtsvikt, hjärtinfarkt och akuta åtgärder för att förhindra en hjärtinfarkt. Patienterna följdes i genomsnitt 4,2 år.  Patienterna som fick kalciumantagoinsten amlodipin sänkte sitt blodtryck mer, särskilt tidigt i studien. En hjärthändelse inträffade lika ofta i de båda grupperna.  - Och det är huvudbudskapet, att alternativen är likvärdiga. Studien misslyckades att visa att valsartan skulle vara mer effektivt än amlodipin, säger Jan Håkansson, distriktsläkare vid Krokoms hälsocentral och ordförande i SFAM/L, Läkemedelsrådet inom Svensk förening för allmänmedicin.  - Att hjärtsvikt ingick i primär endpoint var ett smart drag som nog räddade valsartan från att framstå som mindre efektivt än amlodipin. Det är välkänt att kalciumantagonister som amlodipin inte ger bra skydd mot hjärtsvikt, säger Jan Håkansson.  I förväg hade några sekundära endpoints bestämts, bland annat risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och ny diabetes. Risken för hjärtinfarkt var signifikant större för valsartan och risken för ny diabetes var signifikant lägre för valsartan. För stroke fanns en tendens till ökad risk för valsartan, men denna skillnad var inte statistiskt säkerställd.  I en artikel från TT, som bland annat publicerades på Svenska Dagbladets sajt lyftes den lägre diabetesrisken fram. Jan Håkansson är kritisk mot hur studien presenterades för allmänheten.  - Det är missvisande att enbart presentera en lägre diabetesrisk och förtiga den ökade hjärtinfarktrisken säger Jan Håkansson.  Jan Håkansson efterlyser också studier där nya och dyra blodtryckssänkande läkemedel som valsartan jämförs med vätskeutdrivande tiazider.  - Men det finns nog inga företag som vågar ta risken att få ännu fler resultat som talar till förmån för kommersiellt ointressanta tiazider. Särskilt inte efter den omfattande Allhat-studien, säger Jan Håkansson.  Claes Helmers är medicinsk direktör på Novartis. Han håller med om att huvudbudskapet i Value-studien är att läkemedlen var likvärdiga. Och kommunikationen till läkare baseras på artikeln i Lancet, hävdar han.  - Men det är annorlunda med en pressrelease till allmänheten. Diabetesfyndet är en intressant nyhet, särskilt som det inte är kopplat till blodtrycket som de övriga parametrarna, säger Claes Helmers.  Han tror inte att Novartis tar initiativ till en studie som jämför tiazider med valsartan, helt enkelt för att företaget marknadsför båda produkterna.  - Men det vore intressant om exempelvis EU gjorde jämförande studier av äldre preparat och nya. Det finns många områden som det borde finnas studier på, till exempel betablockerare mot kalciumantagonister efter hjärtinfarkt, säger Claes Helmers.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev