Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

DLF anklagar landsting för brister i planering

Publicerad: 18 november 2003, 12:08

Landstingen har ett mycket dåligt grepp om antalet anställda allmänläkare och det framtida läkar- och utbildningsbehovet i primärvården. Den slutsatsen drar Svenska distriktsläkarföreningen efter en egen undersökning.


För att möjliggöra intentionerna i den nationella handlingsplanen, där primärvården utgör ryggraden i den svenska sjukvården, beslutade regeringen år 2000 att 9 miljarder kronor skulle satsas på åtgärder som bland annat ska stärka primärvården.  I våras presenterade Läkarförbundet emellertid en rapport som bland annat visade att sjukvårdshuvudmännen inte hade planerat att avsätta några extra resurser till primärvården under de närmaste åren. Dessutom framgick det att många landsting inte hade satt upp några tydliga mål för vare sig ökad läkartäthet eller förbättrade löne- och anställningsvillkor inom primärvården.  I förra veckan presenterade också Distriktsläkarföreningen, DLF, en egen uppföljning av arbetsgivarnas arbete med den nationella handlingsplanen.   - Tyvärr visar vår undersökning på samma problem. Landstingen har ett dåligt grepp om hur bemanningen ser ut i nuläget och en bristande planering inför framtiden, säger Benny Ståhlberg, ordförande i DLF.  Svar från 13 sjukvårdshuvudmän  DLF ville genom sin enkätundersökning bland annat få reda på vilka ekonomiska resurser som satsats på primärvården, hur läkartätheten ser ut och hur många ST-läkare i allmänmedicin som landstingen planerar för.  Endast 13 sjukvårdshuvudmän svarade på frågorna och i flera fall var svaren enligt DLF mycket bristfälliga.  - Majoriteten av arbetsgivarna har inte några långsiktiga planer. De vet inte hur många allmänläkare de vill ha och inte hur många ST-läkare som kommer att utbildas, säger en oroad Benny Ståhlberg.  Riksdagen har beslutat att det vid utgången av 2008 ska finnas 1 allmänläkare per 1 500 invånare. Enligt Läkarförbundets beräkningar förutsätter detta ett nettotillskott på 350 allmänläkare per år under de närmaste åren.  Vill ha nationell reglering  - Om primärvården ska kunna behålla, anställa och utbilda läkare i den omfattning som nationella handlingsplanen kräver, måste landstingen tillföra mer resurser. Ändå har de flesta inte kunnat visa att de satsat extra pengar på varken primärvården eller allmänläkarna, säger Benny Ståhlberg.  DLF har tidigare, tillsammans med ett antal andra läkarföreningar, formulerat ett förslag på ett nationellt familjeläkarsystem, se Dagens Medicin nr 15/03. Enligt Benny Ståhlberg vittnar de senaste uppföljningarna just om landstingens bristande engagemang och att det skulle vara bättre med en reglering av husläkarna på nationell nivå.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev