söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Dödlighet av njurcancer minskade inte trots allt tidigare upptäckt

Publicerad: 20 september 2006, 09:45

Trots att fler fall av njurcancer upptäcks och behandlas tidigt så ökar dödsfallen av denna sjukdom. En annan, svensk, studie visar dock att kvinnor som äter mycket fet fisk löper lägre risk att få just njurcancer.


Enligt forskare vid University of Michigan Comprehensive Cancer Center, Ann Arbor, USA, beror den ökade förekomsten av njurcancer de senaste 20 åren på att man hittar allt fler som har små njurtumörer. Forskarna kan dock konstatera att de ökade kirurgiska insatser som har åtföljt den ökade cancerförekomsten inte minskar dödsfallen på grund av sjukdomen.

Studien, som publiceras i tidskriften Journal of the National Cancer Institute, innehåller data från 34 503 patienter med njurcancer. Under studieperioden, 1983-2002, fann forskarna att förekomsten av njurcancer ökade. I de flesta fall var dock tumörerna mindre än fyra centimeter i diameter.

Men trots att många tumörer upptäcktes tidigt och att behandling kunde sättas i tidigt i förloppet ökade förekomsten av dödsfall orsakade av njurtumörer från 1,2 till 3,2 dödsfall per 100 000 personer i USA under undersökningsperioden.

Enligt artikelförfattarna kan dessa uppgifter åtminstone delvis förklaras av att förekomsten av större, allvarligare tumörer inte har minskat under samma period. Det är sannolikt dessa tumörer som huvudsakligen påverkar dödligheten.

Ett annat mer glädjande resultat kommer från Karolinska institutet. Enligt forskarna, vid enheten för nutritionsepidemiologi, visar preliminära resultat som publiceras i tidskriften Jama i dag att hög konsumtion av fet fisk kan minska risken för njurcancerformen renalcellscarcinom.

I studien undersökte forskarna kopplingen mellan konsumtion av fet, respektive mager fisk och risken att utveckla renalcellscarcinom hos en grupp med relativ hög konsumtion av fet fisk.

I studien ingick 61 433 kvinor i åldrarna 40-76 år utan tidigare cancerdiagnos vid studiens inledning. Samtliga fick fylla i en enkät om matvanor.

Under den genomsnittliga uppföljningsperioden på 15 år drabbades 150 kvinnor av renalcellscarcinom. Forskarna fann, efter justering för olika faktorer, att konsumtion av fet fisk kunde kopplas till minskad risk för renalcellscarcinom. De fann ingen koppling mellan konsumtion av mager fisk och skaldjur med risken att drabbas av cancerformen.

Studien visar bland annat att kvinnor som uppgav att de åt mer än en portion fet fisk per vecka hade 44 procent minskad risk att drabbas av cancerformen, jämfört med dem som uppgav att de inte konsumerade fisk.

Enligt forskarna stöder studien hypotesen att de fettsyror och D-vitamin som finns i hög omfattning i fet fisk kan kopplas till minskad risk för cancerformen. Forskarna betonar dock att resultaten behöver bekräftas i fler studier.

Journal of the National Cancer Institute

Jama 2006; 296: 1371-1376

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev