Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Dold kampanj från scientologer bakom angrepp på psykiatrin

Publicerad: 10 mars 2003, 13:54

Två nyutkomna böcker utger sig för att vara en vederhäftig granskning av psykiatrins historia, både i Sverige och utomlands. I själva verket ingår de i Project Psychiatry", scientologirörelsens hatkampanj mot psykiatrin.


"  Det kom en svart, vit och röd bok till Dagens Medicins redaktion: Ett sekel med psykiatrin, av författaren Peter Anstrin, utgiven på bokförlaget Faksimilen. Undertiteln är Del 1. Männen bakom Hitler. Lite senare dök den andra delen upp, Psykiatrin i statens tjänst - behandling och resultat.   Böckerna består av sammanlagt 800 sidor detaljerade skildringar av psykiatrins historia i både Sverige och övriga världen, rikligt illustrerade med svartvita fotografier och kopior av originalhandlingar, brev och utredningar.   Vid första anblicken ger böckerna ett vederhäftigt intryck - listan med fotnoter sträcker sig över 30 sidor. Men sida för sida byter texten skepnad och förvandlas från ett kritiskt granskande av psykiatrins historia till en kampanj mot psykiatrin där ordet psykiatriker via onda psykiatriker blir till demoner.   Psykiatrin framställs som roten till allt ont på jorden. Bland annat förklaras nazismen och förintelsen med att psykiatriker redan 1918 lät hypnotisera och hjärntvätta Adolf Hitler i samband med att han behandlades för en krigsskada. Enligt boken hölls han därefter neddrogad med hjälp av ett 90-tal olika droger. Den tyske führern beskrivs som en hjälplös marionett, styrd av män i vita rockar.   Vidare ges mängder av exempel på hur namngivna psykiatriker i egen eller organiserad form har förgripit sig på, misshandlat, söndermedicinerat eller utfört farliga experiment på sina patienter.   Berättartekniken är bedräglig. Vederhäftiga referenser blandas med hänvisningar till diffusa påståenden från ögonvittnen och dokument. En mängd indicier staplas på hög för att ge stöd åt böckernas huvudbudskap: att jordens alla psykiatrer konspirerar för att ta över makten och störta människorna i fördärvet.  - Jag har valt den tonen, för jag vill få i gång undersökningar. Det är en sådan fruktansvärd vanvård inom psykiatrin att någon måste rätta till det. Det styrks ju av allt ifrågasättande som ägt rum, säger Peter Anstrin, som står som bokens författare.  Lånat texterna från tysk bok  I själva verket är stora delen av texten inte skriven av Peter Anstrin. Långa stycken är fullkomligt identiska med en tysk bok från 1994, Die Männer hinter Hitler (Männen bakom Hitler), som skrevs av författaren Thomas Röder. Fast Thomas Röders bok är även den mer eller mindre en kopia av ytterligare en tidigare bok med samma titel som gavs ut redan 1972, skriven av Bernhard Schreiber.  Hur kommer det sig att Peter Anstrin står som författare till texter han inte skrivit?  - Nja, jag känner de här två herrarna och har fått lov att använda deras texter. Egentligen var jag ute efter att översätta texterna till svenska i ett speciellt projekt. Men det var för lite svenskt material i dem. Därför kan man säga att jag la på det som är intressant för Sverige, och kombinerade det i samma projekt.  Kommitté med FN-klingande namn  Det visar sig dock att det även finns andra intressen bakom böckerna. Med Peter Anstrins böcker till redaktionen följer ett kort brev. Det är undertecknat av Börje Lindroth, ordförande i Kommittén för mänskliga rättigheter, KMR, och förklarar att föreningen just fått ett generöst bidrag från en privat donator, vilket gjort det möjligt för dem att distribuera Peter Anstrins verk till "personer som är verksamma inom sociala och humanistiska områden i det svenska samhället".   Det framgår inte vem denna privata donator är. Men Kommittén för mänskliga rättigheter bildades, sitt FN-klingande namn till trots, 1969 som en underavdelning inom scientologirörelsen. Syftet var att samla bevis för "psykiatrins övergrepp mot mänskliga rättigheter". Huvudsätet ligger i USA, Citizen Commission on Human Rights (CCHR), och enligt egen uppgift har CCHR i dag 129 lokalavdelningar i 30 olika länder.   Peter Anstrin är scientolog sedan ungefär 30 år tillbaka och aktiv inom Kommittén för mänskliga rättigheter i Sverige. KMR beskriver sig som "en oberoende instans inrättad för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom området mental hälsovård".   "Vi ska röja dem ur vägen"  Frågan är dock vad som menas med upprensning. Ett brev från den 22 februari 1966, skrivet av scientologirörelsens grundare L. Ron Hubbard (1911-1986), är en källa till information. När hans lära ifrågasattes av psykiatriker och psykologer i USA, England och Australien i början av 1960-talet förklarade L. Ron Hubbard krig mot kritikerna.   I brevet uppmanar han sina anhängare att samla in komprometterande vittnesmål mot psykiatriker: "Vi ska fylla våra arkiv med bevis på mord, övervåld och våldtäkt i samband med "behandling". Vittnesmål som "Evelyn blev promiskuös sedan hon behandlats av dr Gutt och hon berättade för mig att han våldtagit henne." (-) Vi ska ha minst ett klagomål på varje psykiatriker i England. Detta är "Project Psychiatry". Vi ska röja dem ur vägen."   Catarina Pamnell, avhoppad före detta scientolog, förklarar att scientologirörelsen på detta sätt byggt upp en central textbank med graverande uppgifter och texter om psykiatriker, psykologer och deras respektive områden. Ur denna textbank kan sedan skrivande scientologer, som Peter Anstrin, hämta stoff till texter om psykiatrin.   Peter Anstrin bekräftar att textbanken existerar och att han fått material till sina böcker därifrån. Han är övertygad om att uppgifterna i CCHR:s textbank är riktiga, men lägger in en brasklapp när det gäller hans egna böcker.  - De är på 800 sidor och jag kan väl för i helsike inte garantera att allt stämmer till hundra procent. Det finns det väl ingen människa som kan göra som skriver en bok. Man kan likna mina böcker vid en anklagelseakt. Sedan får andra komma och modifiera detta, säger Peter Anstrin.  En yttre fiende som enar leden  Tom Fahlén, numera pensionerad psykiatriker, tidigare överläkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, är van vid scientologernas skildring av psykiatrin. Han beskriver deras argumentationsteknik som försåtlig.  - De ger en bild som ska gynna deras egen sektrörelse. Därför blir det en oförsonlig beskrivning av psykiatrin, fylld med skrämmande historier som är ytterst svåra att kontrollera för den normale läsaren. När man går på djupet med deras referenser ser man att de ofta har tolkats på ett helt orimligt sätt, säger Tom Fahlén.  Enligt Catarina Pamnell är hatet mot både psykiatrin och psykologin djupt rotat i scientologirörelsen. Uttryck som "evil psychs" (onda psykiatriker) och vittnesmål om fasansfulla psykiatriövergrepp används ofta i de många och långa texter som medlemmarna uppmanas att köpa för att komma vidare inom scientologin.  - Dels fungerar det som en yttre fiende, som hjälper till att ena leden, dels hindrar det medlemmar som funderar på att hoppa av från scientologirörelsen att söka den hjälp de skulle behöva. De är livrädda för psykiatrin och psykologin, övertygade om att de blir neddrogade, utsatta för elchocker, lobotomerade, implanterade med kommandon under hypnos, misshandlade eller utsatta för hemska experiment om de hamnar där, säger Catarina Pamnell.  När Peter Anstrin fått läsa den här artikeln före publicering kräver han att få göra följande tillägg: "... du undanhåller det viktigaste av allt - nämligen det boken handlar om: att psykiatrin tog över rashygienen och utplånade 275 000 mentalpatienter och att så gott som ingen av psykiatrikerna fick straff och att jag anser att den psykiatriska rashygienen fortsätter i förtäckt form."

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev