Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Dom kan skada förtroendet för forskning

Publicerad: 3 mars 2003, 13:15

Trots att Christopher Gillbergs forskningsunderlag rörande barn med damp/ADHD omfattades av stark sekretess blev han dömd i kammarrätten att lämna ut sitt forskningsunderlag till en annan forskare.


Det var sociologen Eva Kärfve och barnläkaren Leif Elinder som begärde att få tillgång till forskningsunderlagen från Christopher Gillbergs studie om damp/ADHD.   Forskare som Dagens Medicin talat med menar att det kan skada patienters förtroende för forskningen.  - Det här kan få konsekvenser för den fortsatta medicinska forskningen i den meningen att folk blir oroliga för att deras information kan lämnas ut på ett sätt som de upplever negativt. Jag tycker det är viktigt att klargöra vilka regler som ska gälla för sådant här material, säger Bo Samuelsson, rektor för Göteborgs universitet.   Överklagar till regeringsrätten  Även Kjell Öberg, dekanus på medicinska fakulteten vid Uppsala universitet ser vissa risker med att forskning lämnas ut.  - Det finns både för- och nackdelar med ett sådant här beslut. Det är lättare att få någon sorts kontroll över forskning och det är viktigt att avslöja forskningsfusk. Samtidigt blir folk oroliga när information de lämnar ut i förtroende kan bli tillgänglig för andra, säger Kjell Öberg.  I kammarrättens domslut fanns hänvisning till tre tidigare fall som tagits upp av regeringsrätten, där sekretessbelagd information lämnats ut. Inget av dessa fall rörde forskning på högre nivåer, utan ingick i examensarbeten. Det är osäkert hur vanligt det är att krav på utlämning av forskningshandlingar drivs så långt som till domstol.  - Jag känner inte direkt till några andra fall rörande medicinsk forskning, säger Paul Öhvall, kammarrättsråd vid kammarrätten i Göteborg och referent i målet.  Kritik har framförts i en rad debattartiklar, främst i Dagens Nyheter, av ett flertal forskare inom psykiatrin om att patienternas förtroende för forskningen kan skadas om vem som helst kan begära ut forskningsmaterial. Vilka som är berättigade att få ta del av andras forskning bestäms i varje enskilt mål, säger Paul Öhvall.  Göteborgs universitet kommer att lämna in en resningsansökan till regeringsrätten.  .........................................................  Professor kräver svar av Socialstyrelsen  Martin Ingvar, professor i kognitiv neurofysiologi vid Karolinska sjukhuset, kräver att Socialstyrelsen tar ställning till om Leif Elinder otillbörligt utnyttjat sin ställning som läkare då han begärt ut handlingar från Göteborgs universitet, se artikel ovan.  - Att utnyttja att man är läkare i sammanhang då man inte utför läkargärning är inte tillåtet. Men kammarrätten skriver till och med i sitt domskäl att handlingarna kan lämnas ut till Leif Elinder just för att han är läkare, säger Martin Ingvar.  Socialstyrelsens generaldirektör Kerstin Wigzell har lämnat över saken till myndighetens jurister.  - Eftersom detta är ett ärende där man ur klinisk forskningssynpunkt är minst sagt oroad är det förstås en intressant fråga om någon i detta sammanhang har missbrukat sin titel. Men preliminärt känns det inte som ett ärende för Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet. Vår infallsvinkel är patientsäkerheten, säger hon.

Jessica Nordin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev