Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Dubbla förväntningar på kvinnliga chefer

Publicerad: 19 mars 2002, 08:35

Att vara läkare handlar ofta om att också vara ledare. Läkarutbildningen ger inte så mycket vägledning för den rollen. Men intresset bland AT-läkarna är stort det visade inte minst de välbesökta seminarierna om ledarskap på AT-stämman.


Forskaren och psykologen Sophia Ivarssons programpunkt Kvinnligt ledarskap drog fullt hus vid stämman, men endast en man har kommit för att lyssna på seminariet.  - En skillnad mellan mäns och kvinnors väg till ledarskapspositioner är att kvinnor måste visa tydligt att de vill bli ledare, annars blir de inte valda. Män däremot behöver inte visa sitt intresse för att vara valbara. Problemet för kvinnor är att man inte bör visa sig för intresserad för att bli vald, sade Sophia Ivarsson.  Förutsättningarna för att kvinnliga ledare ska lyckas inom sjukvården borde ytligt sett vara goda. Läkarlinjen har nu en dominans av kvinnor och om det är någon arbetsplats som borde passa de faktorer som förknippas med "kvinnligt ledarskap" - kommunikation, social och emotionell kompetens och samverkan - så är det väl sjukvården. Men Sophia Ivarssons forskning visar att talet om kvinnligt ledarskap ofta stannar just vid tal.  - Det visar sig att det är mycket större chans att bli chef om man har de egenskaper som traditionellt förknippas med manligt ledarskap - beslutskapacitet, risktagande och rationalitet - än om man har egenskaper som förknippas med kvinnligt ledarskap, sade Sophia Ivarsson.  Sämre chans för "kvinnliga" män  Även de kvinnor som blir chefer har alltså ofta traditionellt "manliga" egenskaper, medan män som har en mer "kvinnlig" profil har sämre chans.  Det är lätt att förstå att kvinnliga chefer drabbas av stress när de förväntas vara starka på det som uppfattas som kvinnligt, exempelvis kunskap om egna och andras emotioner, trots att de blivit chefer just för att de är starka på traditionellt manliga områden, konstaterade Sophia Ivarsson.  Stämmans andra seminarium om ledarskap lockade dock både män och kvinnor. Lena Hjelte, sektionschef för Stockholms cystisk fibros-center vid Barnens sjukhus, Huddinge universitetssjukhus föreläste under rubriken Våga vara ledare - våga vara närvarande. Hennes uppfattning är att allt fler kommer att bli ledare i framtiden, men att många inte kommer vilja vara ledare hela karriären.  - Detta är något ni måste fundera över tidigt. Tidigare har oftast den bästa kirurgen blivit chef. Nu kommer man välja bra ledare och man kan inte vara bäst på allt.  Detta leder också fram till att det kommer att bli vanligare med chefer från andra grupper än läkarna i framtiden. Men trots det så finns det ett visst ledarskap inbyggt i läkarrollen, enligt Lena Hjelte.  Att vara AT-läkare och ledare är en extra svårighet. Hur kan man som ung och oerfaren utöva ett bra ledarskap, frågade en i publiken.  "Var förberedd och påläst"  - Det är svårt att leda när man är ung och oerfaren. Var förberedd och påläst, men var inte rädd för att säga att du inte kan utan måste ta reda på mer först, rådde Lena Hjelte.

Anders Malmsten

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev