Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Dyrare östrogenhämmare ska användas vid avancerad bröstcancer

Publicerad: 2 mars 2005, 10:32

Nya och betydligt dyrare östrogenhämmande läkemedel ska i första hand användas vid behandling av kvinnor med avancerad bröstcancer. Det konstaterar SBU Alert i en rapport som presenteras i dag, onsdag den 2 mars.


I Sverige upptäcks cirka 6 500 nya fall av bröstcancer varje år. Hos 70 procent av dessa tumörer stimuleras tillväxten av östrogen, och därför har den traditionella behandlingen varit att blockera östrogenreceptorer hos tumörerna med hjälp av läkemedlet tamoxifen.

De senaste åren har det kommit en ny läkemedelsgrupp - aromatashämmare, som har en annan verkningsmekanism. Dessa medel minskar produktionen av östrogen hos kvinnor efter klimakteriet.

Nu visar en rapport från SBU Alert att aromatashämmarna i vissa fall är bättre än tamoxifen.

- Genomgången av studierna visar tydligt att man bör gå ifrån tamoxifen som förstahandsval vid behandling av avancerad bröstcancer hos kvinnor efter klimakteriet och i stället använda aromatashämmare. Dessa läkemedel ger en klart längre sjukdomsfri överlevnad och en övergång har redan skett i klinisk praxis, säger Eva Liliemark, läkare och klinisk utredare vid Läkemedelsverket, och en av huvudförfattarna av rapporten från SBU Alert.

SBU Alert är den enhet inom Statens beredning för medicinsk utvärdering som gör snabba bedömningar av nya medicinska behandlingsmetoder.

Godkända som förstahandsval  Aromatashämmande läkemedel var tidigare endast godkänt som andrahandsval när behandling med tamoxifen inte längre hade effekt vid avancerad bröstcancer. Men sedan några år är två aromatashämmare, anastrozol (Arimidex från Astra Zeneca), och letrozol (Femar från Novartis), även godkända som förstahandsval vid denna indikation.

I tre studier som ingår i rapporten från SBU Alert fick 1 800 patienter med avancerad bröstcancer behandling med antingen tamoxifen eller aromatashämmare. I två av studierna visar resultaten att det i genomsnitt dröjde tre till fem månader längre innan sjukdomen förvärrades hos dem som fick aromatashämmare, jämfört med tamoxifengruppen. I den tredje studien påvisades ingen skillnad.

En annan studie med 9 000 bröstcancersjuka kvinnor visar att aromatashämmare förhindrar återfall bättre än tamoxifen när det ges som tilläggsbehandling efter kirurgi. Eftersom det hittills har inträffat för få dödsfall i denna studie är det dock enligt SBU Alert-rapporten för tidigt att uttala sig om långtidseffekterna på överlevnad vid de båda behandlingsformerna.

De vanligaste biverkningarna vid behandling med aromatashämmande läkemedel är blodvallningar, illamående och torra slemhinnor i underlivet. Enligt rapporten ger dock aromatashämmarna färre biverkningar än tamoxifen, däribland minskad risk för blodproppar.

Övergång ökar kostnaderna  Jonas Bergh, professor och överläkare vid Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset i Solna, har deltagit som granskare i arbetet med rapporten. Han anser att man absolut bör välja aromatashämmare till patienter som har hög risk att drabbas av återfall, exempelvis de med lymfkörtelmetastaser eller överuttryck av cancergenen HER-2/neu.

- Däremot bör man inte ge aromatashämmare till lågriskpatienter, eftersom långtidseffekterna från hjärta-kärl och skelett är ofullständigt kända, säger han.

Läkemedelskostnaden för aromatashämmande läkemedel uppgår till cirka 14 000 kronor per år jämfört med drygt 1 000 kronor för tamoxifen. En konsekvent övergång från tamoxifen till aromatashämmande läkemedel skulle enligt rapporten innebära en ökad årlig kostnad med drygt 8 miljoner kronor vid behandling av avancerad sjukdom och med drygt 100 miljoner kronor om de används som tilläggsbehandling efter kirurgi.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev