Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Egen arbetsplats en av frågorna för Läkarförbundets fullmäktige

Publicerad: 21 november 2007, 08:22

Alla läkare bör ha rätt till en egen, ostörd arbetsplats. Det är innebörden i en av de rekordmånga motioner som inkommit till Läkarförbundets fullmäktige.


När Läkarförbundets fullmäktige börjar i morgon, torsdag den 22 november, väntar ett digert program för ombuden. 42 motioner, fler än någonsin, ska behandlas.

En av dem är Upplands allmänna läkarförenings motion om läkares arbetsplatser. Frågan aktualiserades på Akademiska sjukhuset i Uppsala när det fanns planer på att sätta alla psykiatrer i öppet kontorslandskap i det nya psykiatrins hus som projekteras, berättar läkarföreningens ordförande Bengt von Zur-Mühlen.

– Efter våra protester har ledningen backat från detta, men nu har vi fått veta att bara professorer och chefer ska vara garanterade en egen arbetsplats i framtiden.

Detta är läkarföreningen mycket kritisk mot.

– Att sätta in flera doktorer i ett rum eller att sätta dem i öppet kontorslandskap tar bort möjligheterna till medicinskt utvecklingsarbete och forskning. Man behöver en yta där man kan vara i fred och där man kan lämna sina saker framme för att kunna utnyttja små luckor i verksamheten, säger Bengt von Zur-Mühlen.

Nya riktlinjer för jourrum

I sin motion till Läkarförbundets fullmäktige föreslår föreningen därför att Läkarförbundet ska ta fram nya riktlinjer för jourrum och läkarexpeditioner och särskilt bevaka specialistläkarnas behov av en personbunden läkarexpedition. Central­styrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Två motioner, från Sylf, Sveriges yngre läkares förening, respektive Sjukhusläkarföreningen och Stockholms läkarförening, rör läkarnas medicinska ledningsansvar, som man anser behöver tydliggöras och förstärkas. Också detta ställer sig centralstyrelsen bakom, liksom en motion från Sveriges kvinnliga läkares förening, KLF, om att Läkarförbundet ska verka för att utbildning i genusvetenskap och jämställdhetsarbete ska vara meriterande vid chefstillsättningar.

Kräver förändring av regler

Andra motioner rör bland annat bristen på allmänläkare, skyddsaspekterna av arbetstidslagen, svårigheter kring att bedriva fackligt arbete inom privat verksamhet, bristen på vårdplatser och ansvarskommitténs förslag.

En motion som Dagens Medicin redan tidigare berättat om, se Dagens Medicin nr 40/07, är
Sjukhusläkarföreningens och Stockholms läkarförenings mo­­tion om revision av förbundets marknadsföringsregler God sed.

Frågan aktualiserades i samband med att Anders Dahlqvist lämnade posten som ord­förande för förbundets råd för läkemedel och medicin­teknik, eftersom centralstyrelsen ansåg att posten inte gick att förena med hans uppdrag att svara på frågor från patienter på läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibbs hemsida.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News