fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Eksjö bröt mot traditionen och införde sittande rond

Publicerad: 14 september 2005, 13:06

Vid medicinkliniken i Eksjö har en 150-årig sjukvårdsinstitution gått i graven. Borta är den gående ronden. I stället gäller sittande rond utrustad med projektor.


Det var för ett par år sedan, när avdelningar och mottagningar inom varje specialitet slogs samman, som det blev uppenbart för personalen vid medicinkliniken på Höglandssjukhuset Eksjö att sekretessen i den slutna vården hade brister. Medan patienter i öppenvården fick information i enskilda samtal informerades de inneliggande patienterna under ronden, inte sällan med tre rumskamrater som åhörare.

- Under hösten 2003 slopade vi därför den traditionella ronden och ersatte den med samtal där patienterna får komma in en och en i ett rum och träffa personalen, säger Anki Bringner, sjuksköterska och vårdenhetschef inom lungmedicin på medicinkliniken vid Höglandssjukhuset Eksjö.

Ser svagheter med systemet För ett och ett halvt år sedan beslutade Landstinget i Jönköpings län att så snart som möjligt datorisera patientjournalerna. När man når dit är inte klart. Hittills ligger röntgenbilder, läkemedelslistor och resultat från laboratorieprover på datorer. Utifrån detta har nästa steg i utvecklingen av ronderna tagits.

Inför varje patientmöte samlas personalen i "rondrummet" för att diskutera patienten. Under samtalet visas labbprover, läkemedelslista och eventuella röntgenbilder via en dataprojektor, en så kallad kanon. På så sätt har alla i personalen samma information framför sig samtidigt.

- Tidigare fanns det patienter som tyckte att det kändes obehagligt att ronden stod och pratade om dem i korridoren innan den kom in i rummet. På det här sättet kan personalen förbereda sig på ett bättre sätt, säger Anki Bringner, som är projektledare för IT-projektet på medicinkliniken.

Roger Gunnarsson, överläkare vid lungsektionen, medicinkliniken på Höglandssjukhuset Eksjö, tillhörde dem som inledningsvis var skeptiska till den ökade datoriseringen och den nya sittande ronden. Han ser fortfarande en mängd svagheter med systemet, som att det tar lång tid att logga in i systemet och att byta mellan läkemedelslistan och labbsvaren.

- Det som är positivt för patienten är att det blir ett enskilt samtal utan att andra patienter lyssnar. En del kan dock uppfatta det som jobbigt att det sitter en sex, sju personer och tittar på dem. Men dataprojektorn är inget som stör patienterna eftersom bilden finns bakom dem, säger Roger Gunnarsson. - Problemet är att patienterna oftare tar upp ovidkommande saker än vid en traditionell rond. Det är också svårare att bryta samtalet än när man går runt. Men man kanske måste låta det ta längre tid om patienterna blir mer nöjda.

I undersökningar ger personalen det nya sättet att ronda mycket gott betyg. Enligt Anki Bringner var det främst bristande datorvana som gjorde att det inledningsvis fanns ett motstånd från en del anställda. Men genom utbildning har kunskaperna om hur tekniken kan användas förbättrats.

- Arbetet med att utveckla systemet pågår hela tiden. Bland annat ska funktionerna för säkerhetskopior förbättras så att det inte blir lika besvärligt när vi får tekniska problem, säger Anki Bringner.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev