Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

El får blod att strömma i deprimerad hjärna

Publicerad: 17 maj 2006, 14:04

Elbehandling ger nya blodkärl i hjärnan. Lundaforskaren Johan Hellstens upptäckt kan leda till effektivare läkemedel mot depression.


När läkemedelsbehandling inte räcker mot djupa depressioner kan elektrokonvulsiv terapi, ECT, det som förr kallades "elchocker", vara ett alternativ. Elbehandlingen har en rad kända effekter, bland annat på signalsubstanser och hormoner.

Johan Hellsten, doktorand vid enheten för molekylär psykiatri vid Lunds universitet, har hittat ytterligare en möjlig förklaring till elbehandlingens framgång. Hans fynd, att elbehandling ökar bildningen av blodkärlsceller, endotelceller, i hippokampus publicerades nyligen i tidskriften Biological Psychiatry.

- Elbehandlingen ökar förmodligen inte förgreningen, men blodkärlen blir längre. På så vis blir blodkärlssystemet tätare i området och man kan därför förmoda att blodförsörjningen blir bättre, säger Johan Hellsten.

Han tror att bättre blodtillförsel kan motverka den krympning av hippokampus som sker hos patienter med återkommande djupa depressioner, se faktaruta. Dessutom har de blodkärlsbildande endotelcellerna andra viktiga funktioner. Bland annat frisätter de tillväxtfaktorer och styr hormonutsöndring från andra närliggande celler.

Johan Hellstens nya resultat är inte den första studien som han har gjort på elbehandling. Under handledning av psykiatern Anders Tingström, även han vid enheten för molekylär psykiatri, har Johan Hellsten under flera år studerat elbehandling i råttförsök.

2002 visade han att råttor som utsätts för stresshormon, och därigenom försätts i ett depressionsliknande tillstånd, får minskad nybildning av nervceller i hippokampus.

Med elbehandling kunde den negativa trenden vändas. När råttorna behandlades med ECT motverkades stresshormonets   negativa effekter och nervcellsnybildningen kom igång. Med de nya resultaten på blodkärlsceller bygger Johan Hellsten vidare på denna tidigare forskning.

Han tror att fyndet kan få flera viktiga tillämpningar i framtiden.

- Resultaten kan eventuellt bidra till utvecklingen av nya effektivare behandlingsmetoder. Mitt nästa steg är att ta reda på om även antidepressiva läkemedel kan stimulera nybildning av kärl i hjärnan, säger Johan Hellsten.

Jenny Ryltenius

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev