Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

EMEA varnar för hjärtrisk med Avandia

Publicerad: 19 oktober 2007, 07:41

Nyttan med de omdebatterade diabetesläkemedlen Avandia och Actos överväger nackdelarna, enligt den europeiska expertkommittén CHMP som utrett frågan. Men samtidigt pekar man på möjliga risker med Avandia (rosiglitazon) och manar till försiktighet för vissa patientkategorier.


Kommittén konstaterar i sin utredning att "då rosiglitazonbehandling kan innebära en ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom, bör patienter som haft eller som har sådan sjukdom behandlas först efter omsorgsfull bedömning".

Produktinformationen för rosiglitazon kommer att uppdateras med denna information, enligt information på Läkemedelsverkets webbplats.

CHMP, som är den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA:s expertorgan, inledde undersökningen mot bakgrund av de studier på senare tid, se exempelvis Dagens Medicin nr 22 och 31/07, som pekat på risker för hjärt-kärlrelaterade biverkningar hos patienter som behandlas med läkemedelstypen.

Rosiglitazon bör endast ges i kombination med insulin i undantagsfall och kombinerat med noggrann uppföljning av patienten, enligt CHMP:s utredning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev