Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

En av tre flimmerpatienter fick inte Waran

Publicerad: 18 oktober 2006, 13:43

Många patienter får inte förebyggande Waranbehandling mot stroke trots att de borde få det, visar nya siffror från kvalitetsregistret för förmaksflimmer.


Förmaksflimmer är en viktig riskfaktor för att senare i livet drabbas av blodpropp i hjärnan, eller ischemisk stroke. Beroende på övrig riskprofil rekommenderas därför de flesta patienter med förmaksflimmer att behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Waran (warfarin).

Men data från det nationella kvalitetsregistret Auricula pekar nu på att många patienter inte får behandling och därmed inte fullgott skydd mot stroke. Av de drygt tusen patienter som hitintills under året registrerats på sju svenska sjukhus är det en tredjedel som inte får behandling med Waran.

– Vi vet inte hur representativa de här patienterna är, men vi kan bara konstatera att det tycks finnas en underbehandling. Andelen som inte får behandling är framförallt hög bland äldre, kvinnor och patienter med så kallat paroxysmalt, eller attackvis påkommande, flimmer, säger Mårten Rosenqvist, professor och överläkare vid kardiologkliniken på Södersjukhuset i Stockholm och en av de ansvariga bakom registret.

Han betonar att Waran är ett effektivt läkemedel som reducerar risken för stroke med 60–70 procent i den aktuella patientgruppen. Orsaken bakom underbehandlingen tror Mårten Rosenqvist kan vara att läkare och patienter är rädda för Waran, som har ett dåligt rykte på grund av blödningsbiverkningar.

Nyligen publicerade han och medarbetare en studie i European Heart Journal, 2006; 27(16): 1954–64. Där undersökte de mer ingående valet av blodförtunnande läkemedel för samtliga 2 796 patienter som behandlades för förmaksflimmer på Södersjukhuset under 2002. Också här tonar bilden fram av att många patienter går miste om behandling med Waran, enligt Mårten Rosenqvist.

– I denna studie såg vi att bara varannan patient med indikation för Waran fick behandlingen. Det som framför allt överraskade oss var att det inte tycktes finnas något samband mellan antalet riskfaktorer för stroke och sannolikheten för att få Waran, säger han.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev