Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

En utbyggd sörmländsk vård blir kostbar för Akademiska

Publicerad: 24 juni 2009, 12:44

En utbyggd sörmländsk vård blir kostbar för Akademiska

Foto: Akademiska sjukhuset.

När Landstinget Sörmland bygger ut sin hematologiska vård förlorar Akademiska sjukhuset i Uppsala 70 miljoner kronor. Att landsting köper mindre vård från Uppsala utgör ännu inget större hot, enligt sjukhusdirektören.


Akademiska sjukhuset i Uppsala försöker balansera sina relationer med de övriga landstingen i sjukvårdsregionen, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Sörmland, Örebro och Värmland.

Å ena sidan behöver sjukhuset ha avtal om utomlänsvård med landstingen, något som ger inkomster på runt 1,6 miljarder kronor årligen, å den andra stöttar sjukhuset landstingens möjligheter att utveckla vård på hemmaplan.

Landstinget Sörmland har på kort tid byggt upp en egen hematologisk verksamhet på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det innebär att Akademiska sjukhuset går miste om patienter som annars skulle ha kommit dit. Ekonomiskt blir tappet runt 70 miljoner kronor i år.

Marie Beckman Suurküla, sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset, ser fler områden där de andra landstingen i sjukvårdsregionen kommer att ta hem viss vård från Uppsala.

– Fetmakirurgi är något som ökar kraftigt och som fler sjukhus kan ha. Därför för vi nu en dialog med de andra landstingen om partnerskap på området, säger Marie Beckman Suurküla.

Landstinget Västmanland omförhandlar nu sina avtal om utomlänsvård och kommer då att köpa högspecialiserad vård från Universitetssjukhuset Örebro, samt från en konkurrent i ett annat sjukvårdsområde – Karolinska universitetssjukhuset, se Dagens Medicin nr 07/09.

– Karolinska ger sin in på vår huvudmarknad. Det är som om vi på Akademiska skulle träffa avtal om vård med Danderyd eller Södersjukhuset. Men vi kan erbjuda ett servicetänk som är ovanligt och är väldigt konkurrensförberedda, säger Marie Beckman Suurküla.

Trots att marknaden för utomlänsvården förändras tror hon inte att sjukhuset kommer att tappa några stora volymer.

– Nej, vi ser inga tecken på det just nu, och det vi missar i år är ju bara en liten del av all den vård som vi säljer.

Akademiska sjukhuset har – liksom de flesta andra sjukhus – ett tufft år ekonomiskt. Budgetprognosen pekar på stora underskott. 150 miljoner kronor ska sparas i år. 80 miljoner av dessa finns redan medräknade i budgeten. Hur ytterligare 70 miljoner kronor ska sparas in diskuteras nu på landstingsnivå. Bland annat kan Lasarettet i Enköping få ett förändrat uppdrag.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev