Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Enkel metod avgör om vita fläckar är cancer i munhålan

Publicerad: 15 mars 2006, 08:48

Med en enkel och billig svensk metod kan cellförändringar i munhåla och svalg upptäckas mycket tidigt - redan innan de har utvecklats till cancer. Förändringarna fotograferas med en vanlig kamera och tolkas i dator.


Om en patient har vita fläckar, leukoplakier, på slemhinnan i munnen kan det vara ett förstadium till cancer. Men en del fläckar är harmlösa, till exempel ofarliga eksem. Svårigheten ligger i att sålla ut de fläckar som kan utvecklas till cancer.   Ny svensk forskning gör nu detta enklare. En vanlig färgkamera, en dator och en särskild mjukvara är allt som behövs. Programvaran och själva idén har utvecklats av Tomas Gustavsson, professor i bildanalys vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och dennes doktorand Artur Chodorowski, som nyligen har disputerat med en avhandling om metoden.

Chalmersforskarnas metod går ut på att tandläkare i samband med vanliga rutinbesök tar en bild av eventuella fläckar på slemhinnorna i munnen. För detta krävs ingen märkvärdig kamerautrustning. En helt vanlig "turistkamera" duger fint.

Bilden skannas in i datorn, som läser av dess färg och form. Om en fläck är precancerös slår datorn larm.

Läser av hur skrovlig fläcken är  Det tog forskarna flera år att få fram bilddiagnostiska kriterier som går att använda i programvaran. I den nu färdiga produkten läser datorn av hur skrovlig fläcken är, hur oregelbundna dess konturer är och hur mycket rött som finns i den. Ju mer framträdande dessa kriterier är, desto troligare är det att fläcken kan utvecklas till cancer.

Det går att ställa in datorns känslighet, så att den över- eller underreagerar på kriterierna. Programvaran gör nämligen   fel ibland. Tekniken har därför trimmats så att datorn överdiagnostiserar, vilket betyder att datorn kallar alltför många fläckar leukoplakier, även några av de helt harmlösa fläckarna.

- Datorn missar alltså inte någon fläck som kan bli cancer, utan slår snarare larm vid för många slemhinneförändringar, säger Tomas Gustavsson.

Då programvaran upptäckt en "farlig" fläck tas en biopsi, ett vävnadsprov, från fläcken. Om det behövs skärs fläcken bort.   Bildtekniken utvecklades i slutet av 1990-talet vid Chalmers. Sedan lämnades den oanvänd. I Sverige har den hittills inte fyllt något större behov. Här är munhålecancer ett litet problem. Cancerformen står totalt för drygt 1 procent av alla cancerfall. De fall som förekommer upptäcks redan i dag vid vanliga tandläkarbesök.

- Svenska tandläkare är kompetenta att med ögat avgöra vilka fläckar som bör undersökas vidare. Är de tveksamma tar de en bild för ytterligare bedömning av orala patologer, säger Tomas Gustavsson.

Tobak och löv-drog ökar risk  I framför allt Asien och Afrika är läget annorlunda. I   exempelvis Indien är var tredje diagnostiserat cancerfall en munhålecancer.

Dödligheten är hög då många söker vård för sent. Den höga förekomsten beror bland annat på en tradition av att tugga betelnötter inrullade i tobak och löv. Eventuellt kan även den starkt kryddade maten och genetiska skillnader ligga bakom.

I Indien är inte heller alla tandläkare tränade till att upptäcka munhålecancer. Därför skulle en datorstödd bedömning vara till stor nytta.

Det insåg den indiske professorn Chitta Choudhury, verksam vid bland annat Shetty Memorial Institute of Dental Sciences i Mangalore i Indien. Han tog kontakt med Chalmers under 2003 sedan han hört talas om tekniken. Hans plan var att implementera metoden i Indien - bland annat.

- Chitta Choudhury ordnade en konferens där han bjöd in nyckelpersoner från Indien, Bangladesh, Sydafrika, Sudan, Indonesien och Japan. I alla dessa länder fanns ett stort intresse, säger Tomas Gustavsson.

Nu är Indien pilotland för ett försöksprojekt. Tre datorer med mjukvara finns på plats i Mangalore, som är en region i sydvästra Indien. Varje vecka skickar indiska tandläkare ett tiotal bilder till Sverige, där de dubbelkollas av svenska orala patologer.

- Vi har hittills inte fått några indikationer på att tekniken skulle fungera sämre på indiska patienter än på svenska, säger Tomas Gustavsson.

Sida betalar försöksprojekt  Projektet finansieras sedan den 1 januari i år av ett Sida-anslag på 1 miljon kronor. Det räcker till slutet av 2007. Sedan ska projektet utvärderas.

- I början av 2008 ska vi vara klara med en plan för om - och i så fall hur - tekniken ska implementeras i resten av Indien, säger Tomas Gustavsson.

Mjukvaran är ännu inte prissatt. Men troligen kommer den att kosta lika mycket som kameran och datorn tillsammans.

- Tanken är att det ska vara billigt. Annars förlorar det sitt syfte, säger Tomas Gustavsson.

I Indien bor ungefär 1 miljard människor. Det finns en infrastruktur med tandläkare och ett visst allmänt försäkringssystem.

- Men visst, tekniken når inte ut till alla. De som bor på landsbygden eller är mycket fattiga står utanför, säger Tomas Gustavsson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev