onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Enkelt verktyg förenklar presentation av elevhälsa

Publicerad: 20 juni 2006, 12:03

Ett hjälpverktyg baserat på mycket spridda datorprogram är ett lyft för skolhälsovården i Västerås, anser skolöverläkaren Mårten Hallberg. Snygg grafik ger tyngd i diskussionerna.


J3 Rapport är ett hjälpverktyg som är anpassat till Profdoc Journal 3.   Programvaran används av primärvården i Landstinget Dalarna samt av Västerås kommun som har köpt in verktyget för skolhälsoarbete.

Skolöverläkare Mårten Hallberg i Västerås tycker att det ger en helt annan dignitet till hälsoarbetet när han kan presentera snygga grafer på hur eleverna faktiskt mår. Det kan handla om områden som tidigare varit svåra att konkretisera, som arbetsro, hur eleverna upplever toaletter eller om de blir retade - frågor de får svara på i hälsoenkäter - men även konkreta saker som vikt, längd och olycksfall.  - Det blir en helt annan kraft i underlaget för vidare diskussioner när jag svart på vitt kan visa hur eleverna upplever sin situation. Tidigare har det varit svårt att hitta verktyg för att presentera statistik, det är ett eftersatt område, säger Mårten Hallberg.

Tar fram redan inmatade uppgifter  J3 Rapport är utformat för att ta fram redan inmatat material från datorjournaler.   Med utgångspunkt i Office-paketets Excel, Word och Powerpoint har Ulf Börjesson, vårdcentralschef i Gagnef, och Göran Rörvall som driver IT-företaget Technigence i Insjön, successivt utformat programvaran som är en rapportgenerator för Profdoc Journal 3.

Den har vidareutvecklats och anpassats för bland annat skolhälsoarbete, men även för årskontroller av olika diagnosgrupper samt kvalitetsbokslut där man samlar data både från Profoc, direkt från årskontroller hos läkare samt från andra nationella register.  - Vi har haft ett tätt samarbete eftersom det inte räcker med att enbart ha läkarkompetens eller enbart tekniska kunskaper för att göra verktyget välfungerande, förklarar Ulf Börjesson.

Att programmet inte är mer spritt tror Ulf Börjesson beror på att det inte har marknadsförts och att det inte ligger kommersiella intressen bakom. De pengar som kommer in vid försäljning går till vidareutveckling av programvaran. Ulf Börjesson anser att det program som är inbyggt i Profdoc Journal 3 för insamling av data, är för dåligt eftersom det är utformat för den enskilda läkarens behov och saknar ett större perspektiv.

Har köpt in till fyra kommuner  I Dalarna sitter samtliga vårdcentraler ihop i ett nätverk vilket gör att man via J3 Rapport kan ställa samma fråga till dem alla och snabbt presentera svaren i tabeller. Dessa kan i sin tur jämföras på olika nivåer. Tanken är att programmet ska kunna användas över landstings- och kommungränser.

Folkhälsoinstitutet har köpt in hjälpverktyget till fyra svenska kommuner: Västerås, Karlstad, Ystad och Umeå för att undersöka fetma och övervikt hos barn. Data finns från skolåret 2003-2004 samt 2004-2005 men fortfarande saknas system för nationell uppföljning.  - Det borde finnas ett generellt, offentliggjort system på nationell nivå där det går enkelt att extrahera aggregerad information, säger Sven Bremberg som är expert på barns och ungdomars hälsa på Folkhälsoinstitutet.

Han anser att det inte är rimligt att varje kommun ska köpa in sina egna system. Han tycker dessutom att det vore önskvärt att samtliga system kan kommunicera med varandra och att systemet inte ska vara avhängigt en enskild firma eller person.  - Detta är en kortsiktig lösning, nationell och internationell erfarenhet visar att man på lång sikt bör hitta ett offentligt system med öppen källkod, säger Sven Bremberg.

Maria Bång

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev